Kompetencer

VAM A/S udfører alle former for entreprenørarbejde på Djursland, - mod nord - i og omkring Randers, Mariager og Hadsund - mod syd - i og omkring Århus, Skanderborg og Silkeborg.

Kompetencer - under og over jorden

Kompetencerne i VAM A/S spænder bredt fra f.eks. kloakering under jorden til den sidste finish fra gartnerne over jorden. I praksis betyder det, at VAM A/S ofte er i stand til at samle entreprenørarbejdet/totalentreprisen i eget hus. Planlægningen lettes og tids aftalerne er kun afhængige af VAM A/S.

Lige så ofte indgår vi som en del af en samlet entreprise, hvor bygherren koordinere og planlægger arbejdet. Også her sætter VAM A/S en ære i at overholde aftaler - til aftalt kvalitet og tid.

Professionelt fagligt niveau

Indenfor alle kompetencer er medarbejdere og projektledere uddannede og har et højt fagligt niveau. Vi tror på, at den enkeltes erfaring kan gøre en forskel, hvorfor vi inddrager medarbejdernes ideer, ekspertise og synspunkter allerede først i projekterne. Vores professionelle niveau sikres af korrekt viden og uddannelse - og højnes, når relevant input bliver inddraget fra alle medarbejdere i projektet.

Omtanke og fleksibilitet

Entreprenørarbejde er store maskiner og opgravninger, der fylder meget. Derfor tager vi i VAM A/S så meget hensyn til borgerne, som vi kan. Vi forsøger at planlægge sammen med de implicerede, så det er til så lidt gene som muligt. Vi er fleksible og er til at tale med, hvis der er specielle ønsker eller hensyn. Vi handler med omtanke og informere hele vejen rundt til dem, som er tæt på.

Maskinparken støtter kompetencerne

VAM A/S har en stor, nyere og velholdt maskinpark, som løbende bliver vedligeholdt på vores værksted og altid står klar. På den måde understøtter maskinparken kompetencerne, idet vores faglige viden og ekspertise bakkes op af maskiner, som kan klare opgaverne.

I menuen til venstre findes kompetencerne i VAM A/S, som bliver uddybet på de enkelte sider.