Kloakering og anden rørlægning

Nedlægning eller omlægning af kloakledninger er et af vore mange specialer. Vi udfører mange forskellige typer kloakeringsopgaver, så som:

  • Reparation af offentlige kloakker
  • Separation af kloakker
  • Kloakering i det åbne land
  • Kloakering af industribyggeri
  • Kloakering til huse
  • Byggemodning af boligområder

Endvidere foretager vi tæthedsprøvninger af udført kloakarbejde.

Klik her for referencer vedr. kloakering 

Faglig kompetence

VAM A/S har ansat 5 autoriserede kloakmestre, der kender deres fagområder og lovgivningen og som ved hvilke oplysninger, tilladelser og lignende, der er brug for. Samt hvor og hvordan man indhenter dem. Derforuden har 43 af vores medarbejdere gennemført AMU-kloakuddannelse. Det høje faglige niveau, sammenholdt med vores store erfaring indenfor alle former for kloakering, gør VAM A/S til en troværdig sparringspartner og udførende aktør. En stor hjælp for kunden både i beslutningsprocessen og det efterfølgende arbejde.

Flexibilitet og nærvær

Hos VAM A/S forsøger vi at være så flexible som muligt - både i forhold vore kunder og på de steder vi arbejder. Kloakering kan være en omfattende proces, men vi forsøger altid at tage så mange hensyn vi kan. Vi er nærværende og er til at snakke med igennem hele kloakeringsprocessen.

Har du brug for flere oplysninger vedrørende kloakering, er du altid meget velkommen til at kontakte os direkte på 86 49 23 00 eller indhente et uforpligtende tilbud via siden her