Medarbejderpolitik

Vi er meget bevidste om, at en god arbejdsplads ikke kommer af sig selv. Derfor har VAM A/S udarbejdet en medarbejderpolitik, hvor den enkelte medarbejder kan se:

  • sin nærmeste overordnet
  • sin placering i organisationen
  • sine basisfunktioner
  • sine ansvarsområder
  • sin stedfortræder

Det betyder, at ansvarsfordelingen er klart defineret i alle led af firmaet. Det medfører et bedre arbejdsmiljø, og ude på byggepladserne er det altid klart, hvem der er overordnet ansvarshaver. Ansvar og kompetence er kodeordene i VAM A/S - dette gælder for alle medarbejdere på tværs af fagområder og organisation.

VAM A/S udenfor arbejdstiden

I VAM A/S lægger vi ligeledes vægt på, at medarbejderne trives uden for arbejdstiden. Det udmønter sig i, at vores medarbejderpolitik også dækker det sociale aspekt, hvor vi f.eks. afholder sommerudflugt og sommerfest for medarbejderne og deres familier. Begivenheder som vi alle ser frem til. Ligeledes afholder vi i VAM A/S firmafester, julefrokost ol.

Se billeder fra nogle af vore sociale arrangementer her