VAM A/S Billedarkiv

Snerydning vinteren 1966
Snerydning vinteren 1966
Snerydning vinteren 1966
Snerydning vinteren 1966
Snerydning vinteren 1966
Snerydning vinteren 1966
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Havnen Uggelhuse 1973-1974
Erik Rasmussen v. pumpestationen i Fausing
Erik Rasmussen v. pumpestationen i Fausing