Målsætning og strategi

Målsætninger og strategiplaner for VAM A/S løber fra 2013 til 2018 og tager naturligvis sit udgangspunkt i virksomhedens mission og vision.

Mål i VAM A/S

Vi har valgt de 3 vigtigste strategiske mål for VAM – de er konkrete og målbare og de skal understøtte processen til, at vi når vores vision i år 2018.

 • Kunde MÅL
  En tilfredshedsgrad på 90 % - svarende til en meget høj kundetilfredshed

 • Medarbejder MÅL
  En arbejdsglæde på 80 % - svarende til en meget høj arbejdsglæde

 • Økonomiske MÅL
  210/15/45 = En omsætning på 210 mio. kr.
  15 mio. kr. i overskud (resultat af primær drift)
  En soliditet på minimum 45 % 

Strategien i VAM A/S

Strategiplanen er defineret ved 3 strategispor, der sammen skaber den ”røde tråd” i strategiarbejdet og derved sikre, at vi når vores opstillede mål.

Strategispor:

 • Kunder
  stort kundefokus, hvor VAM skal kende og forstå kundens krav og forventninger samt sikre den efterspurgte leverance, således at kunden altid oplever totalværdi.

 • Ledelse- og Medarbejderudvikling
  Ledelse i VAM skal betragtes som et fag og skal løbende udvikles med udgangspunkt i værdibaseret ledelse.

 • Personlig- og faglig udvikling skal sikre opdaterede kompetencer, samt at vi fungerer som hele mennesker såvel fysisk som psykisk.

 • Intern effektivisering
  Konstant fokus på optimering af vore interne arbejdsprocesser og systemintegration.

Til hver af ovenstående strategispor, er der udarbejdet handlingsplaner som delmål, som løbende skal sikre, at vi når vores opstillede mål.

Idet fokus både er på den interne- som den eksterne tilfredshedsgrad samt effektivisering, stilles der store krav til ledelse og medarbejdere i vores hverdag. Vi skal til stadighed forsat have fokus på uddannelse, faglige- og personlige udviklingsmuligheder og selvstyrende adfærd.

Sidstnævnte er netop en del af målsætningen med projektet Empowerment.

Læs også meget mere om partnering her