Rigtige mænd kaster sig ud i sundhed og trivsel

I forbindelse med VAM’s kvartalsmøde, 12. juni 2015, blev der sat fokus på, hvad et godt helbred og gode fællesskaber kan betyde for medarbejdernes daglige sundhed og trivsel.

Efter virksomhedens faste dagsorden – og et besøg fra 3F, der havde medbragt lagkage med til årets ar-bejdsplads – blev kvartalsmødets vante rammer brudt. Syddjurs kommune kom på besøg, i forbindelse med Men’s Health Week, for at sætte fokus på mænds sundhed.

Efter en kort introduktion af Syddjurs kommunes mission, hvor det sidste af lagkagen blev tygget – med måske en smule dårlig samvittighed – så var det tid til at prøve rigtig mandhørms-motion. 

Du kan se her, hvordan det ser ud, når en flok rigtige mænd fra VAM folder sig ud i mandehørms-motion:

VAM er en virksomhed med overvejende flest mænd – håndværkere for at være mere præcis – ansat. Der-for er der behov for en tilgang til sundhed, som retter sig særligt mod denne mandetype. Formaninger vir-ker ikke her – og slet ikke fra folk, man ikke kan genkende sig selv i. Netop derfor er det vigtig at gøre noget andet for at hjælpe til en sundere livsstil.

Det var også erfaringen, Lindy Aldahl, havde gjort sig under sin tid i DR-programmet, Rigtige Mænd. Her blev han og en flok gæve mandfolk sat til at leve sundere og tabe sig. ”Man skal ikke sige til en mand, at han skal på kur! Så ender han bare med at gå rundt og se alt det, han ikke må.” 

Lindy Aldahl var derfor også inviteret til at holde oplæg på VAM’s kvartalsmøde – til stor morskab for hele virksomheden! Her opfordrede han mændene til at bruge konkurrencen og fællesskabet til at komme i gang – i stedet for kure, afholdenhed og andet surt. 

Lindys egne oplevelser med at tilmelde sig en konkurrence sammen med andre – og her at bruge facebook til at holde hinanden oppe på fælles mål – har hjulpet ham i gang med at leve sundere. Dét og så en omelet til morgenmad: ”…så farer man ikke i flæsket på kagerne i skurvognen, fordi man kun har fået en kop kaffe og en smøg til morgenmad.”

Et af medarbejdernes spørgsmål til Lindy rundede fint dagens tema om trivsel og sundhed af: ”Jamen, har du så fået mere livskvalitet, nu hvor du dyrker sport og lever sundt?” ”Nej, jeg har ikke fået mere livskvali-tet, men jeg har fået en bedre kvalitet. Og der er i hvert fald meget færre timer i hynderne foran TV’et.”

 

Se et interview fra dagen med Lindy:

På facebook kan du både følge Lindy og de andre Rigtige mænd. Ligesom du kan høre om Lindy var nervøs, før han skulle møde VAM’erne: