Til kunder og samarbejdspartnere

VAM A/S overtager aktiviteterne i Peder K. Knudsens Eftf. A/S

Efter overtagelsen af Peder K. Knudsens Eftf. A/S den 1. juni 2010, har vi arbejdet målrettet med optimeringer i virksomheden samt udnyttelse af synergieffekterne virksomhederne i mellem.

Vi er nu kommet så langt, at vi er klar til næste step i processen -

VAM A/S overtager alle aktiviteterne i Peder K. Knudsens Eftf. A/S med virkning fra den 1. september 2012.

Siden overtagelsen af Peder K. Knudsens Eftf. A/S er VAM A/S blevet styrket i Randers og opland og har i dag en god og stærk markedsposition. Vi ser det, som en naturlig del af virksomhedens udvikling og strategi, at aktiviteterne nu samles i VAM A/S.

Vores interesse for lokalområdet i Randers og opland er uændret, idet vi ser det som et meget interessant og vigtigt geografisk markedsområde for virksomheden. Vi vil fortsat kunne betjene vore gode, loyale og faste kunder i Randers og opland.

Medarbejdere: Alle PKK medarbejdere vil blive en del af den samlede organisation i VAM A/S og vore kontaktpersoner vil være de samme som tidligere.

Lokalitet: Vores adresse i Randers vil blive ændret pr. 1. marts 2013, idet vi etablerer os i egne lokaler på Blommevej 12 i byens nordlige del.

Igangværende og nye sager: Alle igangværende sager faktureres fra Peder K. Knudsens Eftf. A/S indtil de er afsluttet. Nye sager der påbegyndes pr. 1. september 2012 og derefter faktureres fra VAM A/S.

Indgåede kontrakter og prisaftaler udføres naturligvis uændret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med ønske om et fortsat godt og konstruktivt samarbejde -

Vester Alling                                           
31. august 2012

Benny Kristensen
Adm. direktør