VAM A/S overtager GV Entreprenørforretning

Entreprenørvirksomheden VAM A/S har den 1. september 2011 overtaget aktiverne i entreprenørforretningen GV Entreprenørforretning i Auning.

Positiv vækst

Hos VAM A/S i Vester Alling er aktiviteten høj og der kommer løbende nye ordre i hus - Fremtiden ser rigtig positiv ud for den nu 90 mand store virksomhed.

Vi er stolte over, at vi i VAM A/S i en tid - hvor konkurrencen stadigvæk er meget hård, har styrke til at kunne overtage virksomheden GV Entreprenørforretning -

GV Entreprenørforretning er en mindre entreprenørforretning, der beskæftiger 5 ansatte og har adresse på Gjesingvej 13 mellem Auning og Gjesing -

Aut. kloakmester Karl Erik Christensen startede virksomheden i 1990 og har efter godt 21 år som selvstændig entreprenør en bred kundekontakt og ikke mindst - fremstår som en meget respekteret entreprenør - hvor et ord er et ord, hvilket er helt i tråd med vores grundholdning i VAM A/S. (Adm. direktør Benny Kristensen)

En styrkelse af organisationen
Med overtagelsen af GV Entreprenørforretning styrker vi vores organisation med erfarne og dygtige medarbejdere og som bliver en del af organisationen i VAM A/S og derudover indgår de overtagne maskiner ligeledes i VAM A/S samlede maskinpark.

Ligeledes vil overtagelsen betyde en styrkelse af vores samlede konkurrencekraft og markedsposition i vores markedsområde.
(Adm. direktør Benny Kristensen)

VAM A/S overtog sidste sommer entreprenørforretningen Peder K. Knudsens Eftf. A/S i Randers og beskæftiger nu samlet 104 medarbejdere.

For yderligere information vedr. overtagelsen kontakt venligst adm. direktør Benny Kristensen På bkr@vam.dk eller ring til VAM A/S på 8649 2300.