VAM A/S udvider i krisetider

Følgende pressemeddelelse er udsendt ifm. opkøb af virksomheden Peder K. Knudsens Eftf. A/S, juni 2010

VAM A/S udvider i krisetider

VAM A/S har pr. 1. juni 2010 overtaget entreprenørvirksomheden Peder K. Knudsens Eftf. i Randers. PKK forbliver et selvstændigt aktieselskab, dvs. datterselskab af VAM A/S og PKK fortsætter under samme navn og på samme adresse. Overtagelsen styrker markedspositionen for begge virksomheder og er en del af den samlede strategi for VAM A/S om at blive områdets bedste og førende anlægsvirksomhed.

Optur i nedgangstider

Hos VAM A/S i Vester Alling, på Djursland, mærker man ikke krisetiderne. Med nye ordrer i hus tegner fremtiden sig lovende for den 74 mand store virksomhed. Så lovende, at man trods krisetider og generel nedgang i branchen, ser sig i stand til at overtage den kendte og velrenommerede entreprenørvirksomhed Peder K. Knudsen i Randers.

Overtagelsen styrker markedspositionen

Med overtagelsen kan VAM A/S øge den samlede konkurrencekraft og markedsposition - ikke mindst i området i og omkring Randers, samt nord for Randers mod Mariagerfjord Kommune. Overtagelsen sker således som en del af den strategiplan, som direktionen og bestyrelsen har vedtaget for VAM A/S, med henblik på at blive områdets bedste og førende anlægsvirksomhed.

Underentreprenør i eget regi

For PKK betyder overtagelsen, at det bliver muligt give tilbud på licitationer, som nu kan løses i eget overordnede regi uden at indkøbe ressourcer udefra. Et faktum der også vil komme kunderne til gode, da fleksibiliteten ved at have alle funktioner i eget hus øges betragteligt. Endelig vil synergieffekten ved overtagelsen styrke virksomhedernes positioner indenfor branchen og være med til at sikre arbejdspladser fremadrettet. Sidstnævnte har været et vigtigt argument i salgsprocessen for tidligere ejer af PKK, Viggo Hvidberg.

Et ord er et ord

"Strukturmæssigt passer VAM A/S fantastisk til PKK. I begge virksomheder er "et ord, et ord", det er gode og respekterede virksomheder og så har man begge steder medarbejdere med rigtig lang anciennitet - nogle på op til 30 år. Det har været vigtigt for mig at kunne sikre disse medarbejdere, så de kan regne med, at der også er arbejde til dem fremover" siger Viggo Hvidberg, der efter overtagelsen fortsætter i PKK som afdelingsleder.

Samme folk på sagen

Som kunde og/eller samarbejdspartner kan man stadig regne med den gode service, den høje kvalitet og det professionelle faglige niveau både hos VAM A/S og PKK. Medarbejderne bliver som udgangspunkt i deres nuværende virksomhed, men kan på sigt involveres i projekter på tværs af virksomhederne." Vi ved, at anlægsarbejde er en tillidssag, der på mange måde handler om personlige relationer og gode erfaringer med et samarbejde. Derfor er det med overtagelsen vigtigt for os at få fortalt, at man ved henvendelse stadig kan komme i kontakt med de samme folk som før" siger Benny Kristensen, der med overtagelsen bliver administrerende direktør for begge virksomheder.