Vi løb en risiko og høstede gevinsten

Partnering og fordeling af både overskud og underskud banede vejen for, at Favrskov Forsyning, entreprenørfirmaet VAM og rådgiveren Orbicon i fællesskab løb en risiko og høstede gevinsten med et innovativt separeringsprojekt.

Læs mere her ved at klikke på linket : http://reader.livedition.dk/danva/160/

Fra venstre Anette Paulin Hansen, Favrskov Forsyning, Morten Bech-Lønborg, VAM, Lars Daugaard, Orbicon, og Søren Rasmussen, VAM.