Partnering

Partnering

Partnering er en samarbejdsform, hvor bygherre, rådgiver og udførende entreprenører indgår i fælles aftale, således at alle parters interesse og indsats skal sikre mest mulig værdi for projektet. Når alle i projektet ser det som et samlet og ikke flere enkeltstående projekter, bliver synergieffekten helt optimalt. Erfaringer bruges på tværs af fagområder, ideer fra såvel medarbejdere som ledelse kommer i spil allerede først i processen og alle tager ansvar for det samlede produkt. 

For kunden betyder det optimering, effektivisering og høj faglighed på ethvert niveau i opgaven.

Erfaring med Partnering

VAM A/S har gode erfaringer med partnering som samarbejdsform, idet vil igennem de sidste 5 år har udført flere kloakeringsprojekter i partnering.

Klik her for referencer vedr. partnering

Læs mere om Partnering her

Læs også om Empowerment - en selvkørende optimering af hele arbejdsprocessen her

Læs mere om vores vores partnering aftale med Aarhus Vand. Klik her.