Byggemodning

År Bygherre Projektnavn og omfang  
2010 Syddjurs Kommune Byggemodning af Tyrrisvej i Rønde.
Jordarbejde, kloakering, afvanding, vejanlæg og øvrige ledningsanlæg.
 
2010/2009 Region Midtjylland - Århus Universitetshospital Skejby Intensivafdeling Skejby Sygehus
Jord-, kloak- og vejarbejde.
 
2009 Andelsboligforeningen Hjorteengen Byggemodning Hjorteengen i Åstrup ved Grenaa.
Jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejde.
 
2009/2008 Henrik Sanko Firhøjevej 22 i Mørke.
Jord- og afløbsarbejde for stald- og silo byggeri.
 
2009/2005 Randers Kommune Etablering af Støjvold i Randers.
Modtagelse og indbygning af 134.000 m³ jord, samt græssånings-, platnings- og vedligeholdelsesarbejder
 
2009/2003 Rosenholm Kommune Byggemodning og færdiggørelse af Ågårdsarealet i Hornslet.
Byggemodnings-, færdiggørelses- og vedligeholdelses-arbejder, areal 104.800 m2,, udført i 6 etaper.
 
2008 Nørgaard Teknik A/S Nørgaard teknik A/S i Auning.
Udførelses af 400 m² belægning og regnvandsbassin.
 
2008 Syddjurs Kommune Byggemodning af erhvervsområde Holmagervej og Hornbjergvej i Hornslet.
Jordarbejde, kloakering, afvanding, vejanlæg og øvrige ledningsanlæg.
 
2008/2007 M2 Golf A/S Byggemodning af 123 parceller, Lübker Golf A/S.
Udførelse af kloakering, vej- og stianlæg og øvrige ledningsanlæg.
 
2007 Syddjurs Kommune Byggemodning, Holmagervej i Hornslet.
Jordarbejde, kloakering, afvanding, vejanlæg og øvrige ledningsanlæg.
 
2007 Hadsten Kommune Byggemodning, Brogårdsvej, etape 3.
Jordarbejde, afvanding, vejanlæg og øvrige ledningsanlæg.
 
2007 Norddjurs Kommune Byggemodning af erhvervsområde Hessel i Grenaa.
Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg, vej- og stianlæg samt beplantning.
 
2007 Skanderborg Kommune Byggemodning af Kristiansbakke i Skanderborg.
Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg, vej- og stianlæg samt beplantning.
 
2007 Skanderborg Kommune Bassinanlæg, P.B. Lundsvej, Skanderborg.
Etablering af 2400 m3 jordbassin udført i blødbundsareal med tilhørende stianlæg.
 
2007/2006 Lystad ApS Byggemodning af Fløden, Fjellerup.
Jordarbejde, kloakerin og øvrige ledningsanlæg.
 
2007/2006 Ejendomsselskabet Nordbakken Byggemodningen af 50 parceller på Nordbakken i Trustrup.
Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg, vej- og stianlæg samt beplantning.
 
2006 M2 Byggemodning af 50 parceller i Rodskov.
Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg, vej- og stianlæg.
 
2006 Randers Kommune Byggemodning af Galateavej i Randers.
Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg, vej- og stianlæg.
 
2006 KPC Byg A/S Byggemodning af Neptunvej, Randers.
Falbe Hansen - Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg og belægningsarbejde.
 
2006 Sønderhald Kommune Byggemodning af 32 parceller i Drastrup.
Jordarbejde, kloakering, øvrige ledningsanlæg, vej- og stianlæg.
 
2006 Skanderborg Kommune Bassin ved Oddervej 106 i Skanderborg.
Etablering af 4600 m³ jordbassin med betonnitmembran og tilhørende beton bygværker.