Partnering samarbejder og rammeaftaler

År Bygherre Projektnavn og omfang  
2015/2010 Århus Vand A/S, Århus Kommune Rammeaftale i Partnering - Sanering af kloakledninger i Århus Kommune.
Detailkloakering, afskærende ledninger og bassinanlæg.
 
2011/1997 Ebeltoft Fjernvarmeværk Udførelse af anlægsarbejder i rammeaftale.
Anlægsarbejder ifm. etablering af fjernvarme
 
2010/2006 Århus Kommune Tryksat kloakering i Århus Kommune.
Kloakering af 657 stk ejendomme i det åbne land.
 
2009/2008 Samsø Kommune Kloakering i Tranebjerg.
Kloakering af Samsø Kommunes ejendomme i Tranebjerg.
 
2009/2005 Århus Kommune Minirenseanlæg i Århus Kommune.
Etablering af 175 individuelle renseløsninger i det åbne land i Århus Kommune.
 
2009/2005 Randers Kommune Etablering af Støjvold i Randers.
Modtagelse og indbygning af 134.000 m³ jord, samt græssånings-, platnings- og vedligeholdelsesarbejder.
 
2009/2003 Rosenholm Kommune Byggemodning og færdiggørelse af Ågårdsarealet i Hornslet.
Byggemodnings-, færdiggørelses- og vedligeholdelses-arbejder, areal 104.800 m2,, udført i 6 etaper.