Bøvl bliver til øget sikkerhed

VAM har skabt en ny løsning, der øger sikkerheden for medarbejderne i udgravninger ved kloakprojekter. Løsningen sikrer, at gravekassen er i bund trods rørenes niveauforskel. Ukorrekt sikring af udgravninger fører hvert år til alvorlige ulykker i branchen. Derfor deler VAM løsningen med resten af branchen.

Sikkerhed omkring udgravninger og gravekasser er i fokus hos entreprenørvirksomheden VAM på Djursland – men også et fokus i branchen, fordi udgravninger hvert år fører til alvorlige arbejdsulykker. Idéen til at udbygge et eksisterende gravekassesystem, opstod på baggrund af et besøg fra Arbejdstilsynet, der ikke mente at en gravekasse var i bund.

 

Vores medarbejdere er meget engagerede og opsatte på at lykkes med opgaven for kunden, overholde loven og passe på hinanden. Men det kan vi ikke altid med de eksisterende gravekasseløsninger på markedet. Derfor efterspurgte vores medarbejdere en bedre løsning, siger projektleder Hans Peter Amstrup.

 

Entreprenørarbejde – og ikke mindst arbejde i udgravninger – er særligt farligt arbejde. Det indebærer visse risici, og medarbejdernes sikkerhed betyder alt for VAM. Det fik projektleder Hans Peter Amstrup til at sætte sig ved tegnebrættet. Med en færdig tegning formede et lokalt smedefirma prototypen af gravekassen for VAM, hvor 2 justerbare skydeplader af jern er monteret i siden af gravekassen. Det nye gravekassesystem er en modulløsning, som både er testet og risikovurderet – og en løsning, som vi ikke tidligere har set.

 

Bøvl bliver til gode idéer

 

VAM’s medarbejdere stod nu med en løsning, der gjorde, at de både kunne lykkes overfor kunden, overholde loven i forhold til at sikre siden af en udgravning ved etablering af dobbeltledninger i forskellige niveauer og passe på hinanden. VAM’s medarbejdere er begejstrede for, at vi har taget hånd om en udfordring, der skabte bøvl og løst den. Prototypen har været i brug uafbrudt, siden den stod færdig. VAM oplærer nu løbende medarbejdere i at bruge systemet. Vi har kun positive erfaringer med det nye system, og systemet kræver heller ikke løbende reparationer.

 

Projektleder Hans Peter Amstrup fortæller, Vi sikrer vores medarbejdere endnu bedre, når de går nede i gravekassen og overholder lovgivningen på området. Vi har sat produktionen af to nye systemer i gang. Vores mål er, at løsningen bliver almindelig at bruge i virksomheden, når behovet opstår.  

 

VAM har i mere end 60 år haft en kultur i at støtte op om medarbejdernes gode idéer. Medarbejderne oplever ofte bøvl i hverdagen. De er dygtige til at komme på nye løsninger til de udfordringer de møder, og bruger gerne ekstra tid på at udvikle og afprøve en god idé.

 

Hos os bliver bøvl til gode idéer, som ofte munder ud i et konkret produkt, som vi gerne deler med resten af branchen. Som virksomhed er det vigtigt for os at bakke op om medarbejdernes gode idéer. Det skaber ejerskab og medansvar hos medarbejderne, fortæller udviklings- og innovationschef Stine Lajer.

 

Andre i branchen kan få gavn af løsningen

 

Gravekassesystemet kan højne sikkerheden i branchen. Derfor ønsker VAM at give hele entreprenør- og anlægsbranchen mulighed for at få adgang til systemet.

 

Vi er stolte og glade, når vi som virksomhed, kan bidrage og være med til at øge sikkerheden på et lille område i hverdagen, der kan forhindre potentielle ulykker i branchen, siger udviklings- og innovationschef Stine Lajer.

 

For at få gravekassesystemet ud til branchen, har VAM engageret og etableret et samarbejde med TZACHO, som blandt andet er leverandør af gravekasser og funderingsudstyr.

 

Vi valgte at gå ind i samarbejdet med VAM, fordi vi så et potentiale for at lave et produkt, der øger sikkerheden i branchen. Det er altafgørende for TZACHO, at kundernes medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert. Så det var oplagt for os at gå ind i projektet, fortæller Lars Lysgaard, partner i TZACHO.

 

TZACHO formidler nu et samarbejde med den tyske gravekasseproducent SBH, om at få systemet sat i produktion.

Fakta om gravekassesystemet:

  • Forbedring af en traditionel gravekasse.
  • Glideskinner af jern er monteret i den ene side af gravekassen.
  • Dybden på siden af gravekassen er justerbar.
  • Undgår udskred i 4-5 meters dybde, fordi to jernplader kan skydes ned i bundsektionen.

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og rørlægning

Samarbejde

HAR DU EN GOD IDÉ?

Til en ny service, et nyt produkt eller lignende?

Og vil du udvikle fremtidens løsninger sammen med os, så skriv til:

IDE@VAM.DK

Andre relevante cases

Re-certificering

Det er med stor glæde, at vi i begyndelsen af 2018 har bestået vores re-certificering i ISO-standarderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

 

Vi bestod uden en eneste afvigelse.

6,75 meter i dybden på villavej

VAM har siden 2011 været i gang med at separatkloakere i Harlev for Aarhus Vand. Arbejdet i Harlev forventes færdigt i efteråret 2018. Da turen kom til Grønhøjvej i Harlev, stod vi overfor en udfordring.