CSR-rapport 2019/2020

Vores CSR-rapport for 2019/2020 er nu tilgængelig, og vi håber du har lyst til at læse den. I VAM arbejder vi løbende med at synliggøre, hvordan vores værdier og fokusområder i hverdagen hænger sammen FN’s 10 Global Compact Principper og FN’s verdensmål – fordi sammen er vi bedst mod fælles mål.

2019 har været et år med travlhed på projekter, men også et år med tid til evaluering, refleksion og sætte kurs mod nye fælles mål. Som en værdidrevet virksomhed er vores værdier drivkraften i alt, hvad vi gør, og vi gør det ud fra kerneværdien ordentlighed. Det handler om, at vi behandler hinanden og vores omgivelser med respekt og ansvar, og at vi arbejder struktureret med det ansvar.

 

VAM skal være en god arbejdsplads for vores medarbejdere, og vi skal være en god samarbejdspartner for vores kunder. Derfor har vi modet til at udfordre den måde, vi plejer at gøre tingene på. Vi har lysten til at samarbejde og evnen til at finde den bedste løsning i samspil med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Det er sådan vi skaber overskud til vores kunder, og til at investere i den helt rigtige løsning gennem gensidig respekt og samarbejde. Det bliver til løsninger, der ikke bare skal holde i morgen, men mange år frem.

 

For femte år i træk, blev vi i 2019 re-certificeret uden afvigelser i to opgraderede standarder for kvalitet ISO 9001:2015 og Miljø ISO 14001:2015 samt i arbejdsmiljø OHSAS 18001:2008. Certificeringerne bekræfter, at vores arbejde med kontinuerlig udvikling og systematisk processtyring inden for disse tre områder fungerer, og det er vi stolte af.

 

Året blev også brugt til at evaluere virksomhedens udviklingsplan 2014-2018. En evaluering, vi har brugt som et springbræt til at arbejde videre med en ny strategi, der fremover skal sætte retningen for VAM. Dette arbejde offentliggøres i 2020, hvor vi har brugt 2019 til at tænke os godt om og sætte nye ambitiøse mål for fremtiden. Mål, som positivt vil påvirke virksomhedens videre arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed fremadrettet.

 

VAM har været medlem af FN’s Global Compact siden 2016, og vi bekræfter hermed vores fortsatte støtte til initiativet. Vi arbejder hele tiden på at være en ansvarlig virksomhed, der løfter vores del af det fælles samfundsansvar. De ti Global Compact principper er bærende for virksomhedens arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi arbejder løbende med at synliggøre, hvordan vores værdier og fokusområder hænger sammen med verdensmålene. Det er denne rapport et udtryk for. Vi tror på at kunne spille en mere transformerende rolle i samfundet gennem de ti principper samt kollektiv påvirkning af verdensmålene frem mod 2030. Derfor arbejder VAM med udvalgte verdensmål, hvor vi vurderer, at kunne gøre den største forskel for samfund, mennesker og planet.

 

Læs hele CSR-rapporten her.

Allan Hougaard, Adm. direktør                           Jens Brøndum, Teknisk direktør

Kort om projektet:

Udgivelse: CSR-rapport 2019/2020
Tilmeldt: FN’s Global Compact
Arbejder aktivt med: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Kompetencer der er bragt i spil

Vores arbejde med CSR

Andre relevante cases

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.