Digitalt partnerskab med GSV

Vi kan nu løfte sløret for det utrolig spændende digitale partnerskab, vi har indgået med GSV Materieludlejning.

Vi er i fuld gang med at implementere GSVs nye kundeportal, som er bygget på GSVs mangeårige erfaring inden for materieludlejning og udviklet i samarbejde med os. Vi så begge en fælles interesse i at udvikle en kundeportal, der hjælper med at optimere udnyttelsen af VAMs eget materiel, og samtidig gøre det nemt at leje materiel og tilkøbe services af GSV. Det betyder, at Kundeportalen er en digital kombimodel, hvor vi som entreprenør fortsat selv ejer og styrer vores maskinpark, men nu også kan leje på én og samme platform.

 

Kundeportalen er integreret med vores interne IT-systemer, så vi får ét samlet system, der består af en app, en webplatform og et dashboard. I VAM får vi altså et produkt med fuld adgang til til GSV’s digitale system, hvor vi med et enkelt klik kan bestille eget materiel, eller leje en maskine og bestille ydelser hos GSV, så entreprenøren ikke får unødvendig spildtid, hvis vores egne maskiner er optaget. Vi kan også trække data, der giver overblik over udnyttelsesgraden af den enkelte maskine og sikrer en høj effektivitet samt lave CO2-regnskab for hver enkelt maskine efter endt brug. Og derudover kan vi tracke egne og lejede maskiner og se præcis, hvor de er, og om de kører som forventet.

 

”Digitalisering af virksomheden fylder meget hos os, og er et område vi prioriterer at investere i, fordi vores behov for digitale værktøjer og dataindsigt hele tiden stiger. Vi har brug for en platform til optimering af vores materieludlejning, som kortlægger vores maskinpark og arbejdsprocesser, og som er bygget ud fra dybt kendskab til branchen, men det vi søgte, fandtes ikke på markedet. Med hjælp fra Refine Consulting, som er specialiseret i forretningsudvikling i byggebranchen, fandt vi frem til, at GSV kunne levere en bedre og mere effektiv platform, end vi selv kunne skabe.  Vi kan se en stor værdi i, at vi ikke skal bruge ressourcer på at udvikle vores eget digitale produkt fra bunden.” siger Allan Hougaard adm. direktør i VAM.

 

Vi tror på, at vi sammen med GSV, kan flytte grænserne for, hvordan et samarbejde på tværs af branchen kan se ud, der bidrager til hurtigere resultater, sparer tid og penge, sikrer en mere CO2-venlig drift og muliggør flere digitale løsninger indenfor materielstyring, som andre i branchen også kan få glæde og gavn af.

 

”VAM så en oplagt mulighed i at samarbejde på tværs af branchen, og derfor kontaktede de os og foreslog et partnerskab. Det tror vi også er vejen frem, VAM har visionerne og ambitionerne til at digitalisere deres virksomhed. Da vi startede samarbejdet, kunne vi se en fælles interesse i at udvikle en kundeportal, der hjælper med at optimere udnyttelsen af deres eget materiel og samtidig gøre det nemt at leje materiel og tilkøbe services af GSV. Vi håber, at VAM og nye samarbejdspartnere ser optimeringsmulighederne i en kombination af eget og lejet materiel. Og at entreprenørerne langsomt begynder at udfase egne maskiner og i stedet lejer fremfor at tage store investeringer i nye maskiner, som måske ikke bruges optimalt,” siger Peter Fritzbøger, Chief Digital Officer i GSV.

 

Læs mere om samarbejdet i artiklen fra BygTek her.

Kort fortalt:

Samarbejdspartner: GSV Materieludlejning A/S
Formål med digitalt partnerskab: Udvikling af digital kundeportal i samarbejde med GSV,

hvor vi ejer og styrer vores maskinpark, men nu også kan leje hos GSV

på én og samme platform.

ùkonomichef Allan Hougaard
For info om samarbejdet kontakt: 

 

Allan Hougaard 

Adm. direktør 

8712 4533
aho@vam.dk

Kompetencer der er bragt i spil

Samarbejde

Andre relevante cases

Digitalisering har bragt VAM i førertrøjen

Det er overskriften på en artikel Mestertidende har bragt i dag. I VAM har vi de sidste 10-12 år investeret i en række IT-værktøjer til at optimere vores arbejdsprocesser.