Direktørskifte i VAM A/S

VAM A/S udvider direktionen til to medlemmer og ansætter fra egne rækker en ny administrerende direktør og en teknisk direktør. Ændringen sker efter, at administrerende direktør Benny Kristensen har valgt at opsige sin stilling.

Fra dags dato er ny administrerende direktør Allan Hougaard, og ny teknisk direktør er Jens Brøndum. De to nye direktører har begge et enestående engagement i VAM A/S, og vil videreføre det gode arbejde, som afgående administrerende direktør Benny Kristensen har skabt igennem 11 år.

 

Benny Kristensen sender VAM videre i en rigtig god og sund position, hvor der gennem årene er opnået mange flotte resultater under hans ledelse, og vi vil gerne takke ham for en utrættelig energi og indsats siden 2007, og ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige arbejdsliv, siger bestyrelsesformand Thomas Folmann.

 

Benny Kristensen vil stadig i en periode fortsætte med at løse en række vigtige projekter for virksomheden.

 

Kontinuitet, stabilitet og fremtidssikring

 

Dette er nøgleordene for at fortsætte den gode udvikling i VAM. Det er vigtigt for virksomhedens bestyrelse at gribe muligheden for at gentænke direktionen som et led i at fremtidssikre selskabet. Dette skal ses som en naturlig forlængelse af det i efteråret 2017 gennemførte generationsskifte, hvor hovedaktionær Søren Rasmussen overdrog aktiemajoriteten til sønnen Thomas Mogensen. Ved at finde virksomhedens to nye direktører i egne rækker sikres kontinuiteten og grundlaget for den fortsatte positive udvikling.

 

En af de første opgaver den nye direktion skal stå i spidsen for, bliver udarbejdelsen af en udviklingsplan for VAM fra 2019. Det sker samtidig med, at aktivitetsniveauet i VAM er højt. Der er travlhed i markedet og VAM er i gang med at opføre et nyt domicil i Brabrand til sine aktiviteter i Aarhus og omegn.

 

Vi-kultur og sunde værdier

 

Ny administrerende direktør Allan Hougaard (37 år) har varetaget posten som økonomichef i VAM siden 2010. Allan Hougaard vil bringe sine økonomiske kompetencer ind i direktionen. Han har fra starten af sit virke i VAM deltaget i alle bestyrelsesmøder og andre væsentlige aktiviteter, og er en integreret del af chefgruppen. Derved har Allan Hougaard oparbejdet en stor indsigt i virksomhedens organisation, drift og strategiske prioriteringer.

VAM står på et særdeles solidt fundament, som er skabt gennem engagerede medarbejdere, gode og sunde værdier samt en stor lyst til at skabe værdi ved kunderne. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg glæder mig til, i fællesskab og gennem samarbejde med hele organisationen at fortsætte VAM’s positive udvikling, siger administrerende direktør Allan Hougaard.

 

Ny teknisk direktør Jens Brøndum (39 år) har været ansat i VAM siden 2008, og senest varetaget posten som områdechef for entrepriser. Jens Brøndum har gennem sin ledelsesrolle dyb indsigt i VAM’s kerneprocesser, herunder stor erfaring med kalkulation, ordreindgang og organisationsudvikling. Dertil kender han driften ud og ind, og er en integreret del af chef- og ledergruppen.

 

Når bestyrelsen med Allan og jeg indsætter to direktører fra egne rækker, understreger det, at Vi-kulturen forankres i toppen af virksomheden. Vi er alle i samme båd, og der er brug for alle medarbejderes engagement og gode indsats, når vi i fællesskab skal lykkes, siger teknisk direktør Jens Brøndum.  

 

Bestyrelsen i VAM er fuldt ud overbeviste om, at den nye direktion vil løfte opgaven med at fortsætte virksomhedens positive udvikling og vækst, og sikre at medarbejderne har et godt arbejdsliv.

Om VAM

  • VAM A/S har mere end 65 års erfaring i at udføre alle former for entreprenør- og anlægsopgaver.
  • Kunderne er primært forsyninger, offentlige, byggeri og industri.
  • Virksomheden beskæftiger i dag 140 medarbejdere der med mod, lyst og evner udfører entreprenørarbejde, der holder.

Adm. direktør Allan Hougaard

Teknisk direktør Jens Brøndum

Kompetencer der er bragt i spil

Samarbejde

Andre relevante cases

Re-certificering

Det er med stor glæde, at vi i begyndelsen af 2018 har bestået vores re-certificering i ISO-standarderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

 

Vi bestod uden en eneste afvigelse.

CSR rapport 2017/2018

Vi ved, at man aldrig kan blive 100 % bæredygtig, men vores valg er stadig vigtige. De bestemmer, hvordan vi bærer vores samfundsansvar med os og skaber bæredygtighed.

 

Årets CSR-rapport er et udtryk for vores valg, og hvordan vi gerne vil arbejde på at blive en bedre virksomhed for samfundet.