Filtermuldsbassin i Skødstrup

Vi har etableret et filtermuldsbassin i Skødstrup, hvis formål er at rense og filtrere regnvandet for tilbageholdelse af nitrater og PAH-forbindelser. Ved forsinket udledning fra bassinet kan filtermulden nå at bearbejde og optage den forurening, som kommer fra blandt andet udstødningsgasser, dækslid, olie- og benzinspild, m.fl. inden vandet udledes til bækken.

 

VAM har lavet indløbet som grøft med håndsten til nedsætning af vandhastigheden. Vi har lagt dræn i bunden og vandbremse på udløbet. Bassinet afvander både veje og et mindre boligområde. Dertil er bassinet anlagt med stier af træflis, der kan bruges som rekreativt område med indhegnet hundeluftningsplads.

Kort om projektet:

Kunde: Aarhus Vand
År: 2019
VAM’s rolle: Jordarbejde

Rør- og kloakarbejde

Rensning af regnvand

Græssåning

Anlægsgartnerarbejde

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og rørlægning

Rensning af regnvand

Anlægsgartner

Lad os tage en snak om dit næste projekt   +45 86 49 23 00  vam@vam.dk

Andre relevante cases

Vandpartner

I perioden 2016-2021 er VAM en del af Vandpartner, som er et offentlig-privat-partnersamarbejde om fornyelse af vand- og spildevandssystemer i Odder, Favrskov og Aarhus Kommune.