Indløbsbrønd til Branderup Renseanlæg

En sjov og lidt anderledes opgave.

Vores PE-svejser Palle fik en lidt anderledes bestilling på en specialbygget indløbsbrønd af vores projektleder Rasmus. Indløbsbrønden skal bruges på Branderup Renseanlæg, som vi er i fuld gang med at opføre for Tønder Spildevand A/S.

 

Vi spurgte Palle, hvordan det er at få en specialopgave som denne?

Palle forklarer, at Brian vores smed står for jernarbejdet, mens han selv står for PE-svejsearbejdet. ”Vi får gode ideer sammen, fordi vi begge er to kreative hoveder, der arbejder godt sammen. Når vi samarbejder, stoler vi på hinanden og har tillid til, at vi hver især leverer de enkelte delelementer, så de passer præcist.”

 

Han fortsætter, ”Det er jo en sjov opgave, og størrelsen er også lidt ud over det sædvanlige. Nu kan det kun gå nedad herfra, for det næste projekt kræver kun en Ø2000.”

 

På en uge har Palle og Brian specialkonstrueret en Ø3000 indløbsbrønd på 6,30 meter med en 4×4 meter bundplade. Hele herligheden vejer mere end 4,5 tons. Til konstruktionen er der bl.a. svejset en jernkrydsning fast på bundpladen for at undgå deformationer for udefrakommende tryg. Inde i selve brønden monteres to Ø315 rør til pumpning af spildevandet fra brønden. Der er 9,5 meter rundt om hele brønden, hvor vi har brugt 9 ruller svejsetråd, hvilket svarer til 1,8 km. tråd. ”Det tog et par timer at komme rundt med PE-svejsetråden, for jeg kan jo ikke arbejde hurtigere end det tempo svejsemaskinen tillader,” fortæller Palle med et glimt i øjet.

 

Som noget nyt, skal vi også etablere et midlertidig renseanlæg på Branderup Renseanlæg, mens vi bygger det nye. Det midlertidige renseanlæg etableres for at afhjælpe bortkørsel af ca. 800 m³ overskydende spildevand pr. døgn.

Kort om projektet:

Kunde: Tønder Forsyning A/S
År: 2021-2022
VAM’s rolle: Opførelse af nyt renseanlæg

”Vi får gode ideer sammen, fordi vi begge er to kreative hoveder, der arbejder godt sammen. Når vi samarbejder, stoler vi på hinanden og har tillid til, at vi hver især leverer de enkelte delelementer, så de passer præcist.”

Palle, PE-svejser i VAM

Kompetencer der er bragt i spil

Empowerment kultur

Samarbejde

Rensningsanlæg

Lad os tage en snak om dit næste projekt   +45 86 49 23 00  vam@vam.dk

Andre relevante cases

Komplet nyt renseanlæg i Gilleleje

VAM udfører Gillelejes nye renseanlæg i totalentreprise for Gribvand A/S. Med ombygningen af renseanlægget hjælper vi Gribvand med at realisere en fremadrettet drift af spildevandsrensningen, der bliver mere effektiv, klimavenlig og økonomisk bæredygtig.

Nyt renseanlæg til processpildevand

Igennem 2 år har vi etableret et helt nyt renseanlæg for spånpladefabrikken Kronospan i Pindstrup på Djursland. Renseanlægget skal bruges til håndtering og rensning af forurenet overfladevand samt processpildevand med henblik på genbrug af dette i produktionen.