Komplet nyt renseanlæg i Gilleleje

VAM udfører Gillelejes nye renseanlæg i totalentreprise for Gribvand A/S. Med ombygningen af renseanlægget hjælper vi Gribvand med at realisere en fremadrettet drift af spildevandsrensningen, der bliver mere effektiv, klimavenlig og økonomisk bæredygtig.

Vi foreslog fra starten en anden løsning for projektet, end Gribvand oprindeligt havde forestillet sig, men som de tog positivt imod. Det resulterede i at Gilleleje nu får et helt nyt renseanlæg, og ikke blot en udbygning af det gamle. Samtidig foreslog vi, i samarbejde med Rambøll, at Gribvand kunne nedlægge flere af kommunes mindre renseanlæg ved at bygge et nyt. Dermed bliver driften af spildevandsrensningen fremover langt mere effektiv, når den alene finder sted på få renseanlæg.

 

Et godt samarbejde med ét fælles mål

Der er et projekt med mange samarbejdspartnere involveret. Udover vores bygherre Gribvand Spildevand A/S, som har COWI med som bygherrerådgiver, og VAM som totalentreprenør med Rambøll som rådgiver, så står Intego for el og Aquagain står for maskinelle installationer. Dertil samarbejder vi med en række lokale virksomheder, der blandt andet udfører tømrerarbejde på projektet.

 

Der er mange interesser, der skal forenes, når et anlæg som dette skal etableres. Det kræver stor vilje og involvering fra alle parter, når man skal blive enige om så stort et projekt. Det er derfor afgørende, at vi tidligt blev enige om et mål – nemlig at vi vil bygge det bedste renseanlæg, som samtidig giver den billigst mulige spildevandsrensning fremover, siger Søren Rasmussen, projektleder i VAM.

 

Det nye renseanlæg er projekteret i tæt samarbejde med Gribvand og deres driftsmedarbejdere. Det betyder at renseanlægget er etableret og optimeret til et topmoderne anlæg, hvor der er lagt stor vægt på drift og det gode arbejdsmiljø for Gribvands medarbejdere. Det tætte samarbejde giver ejerskab for projektet, hvilket senere kommer alle parter til gavn i test- og indkøringsperioden samt den fremtidige drift.

Anlægget og dets funktion

Gilleleje renseanlæg er et komplet nyt anlæg, som etableres med 2 proces- og efterklaringstanke med en samlet kapacitet på 50.000 PE. Det gamle renseanlæg på matriklen holdes i drift mens proceslinje 1 etableres. Når proceslinje 1 er sat i drift, tages det gamle anlæg ud af drift og nedbrydes. Efterfølgende etableres proceslinje 2. Renseanlægget håndterer sanitært spildevand fra Gilleleje og opland samt processpildevand fra Fiskernes Filetfabrik A/S. Anlægget integreres med bygherres eksisterende SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning).

 

Tilledningen af processpildevand fra Fiskernes Filetfabrik kan have store variationer afhængig af årstid, kampagneperioder m.v. Dette stiller særligt store krav til en robust proces med effektive pålidelige onlinemålere og en tæt processtyring. Desuden kræver det et effektivt beluftningssystem, der kan reguleres i et bredt spænd, uden at miste sin energieffektivitet.

 

Renseanlægget er disponeret med en moderne forbehandlingsbygning med tilhørende sand/fedtfang. Vi har etableret en Bio P. tank, 2 procestanke og efterklaringstanke med en diameter på 50 m. Vi har også lavet et fordeler-bygværk, en blæsebygning med pumpekælder og en iltningstrappe med efterfølgende udledning via havledning til Kattegat samt et nyt indløb til forbehandlingsbygningen.

 

På matriklen hvor anlægget er placeret, er der strenge krav i forhold til omgivelserne, da anlægget ligger forholdsvis tæt på Gilleleje by. Derfor har hele teamet haft stor opmærksomhed på disse strenge krav i forhold til højde, støj og lugtgener i projekteringen.

 

Det nye anlæg udføres med nye belægninger overalt på hele matriklen, og der opsættes nyt hegn og portanlæg, som sikrer nem adgang samt drift og vedligehold af det nye moderne anlæg.

 

Status på opgaven 2020

Proces- og efterklaringstank 1, blæser- og pumpebygning og fordelerbygværk, Bio P tank og forbehandlingsbygning er sat i drift i juli 2020. Efter nedbrydning af det gamle anlæg ventes proceslinje 2 sat i drift i februar 2021.

Kort om projektet:

Kunde: Gribvand A/S
År: 2019-2021
VAM’s rolle: Totalentreprenør på jord, beton og bygningsarbejder, maskinelle installationer, smedearbjeder samt projektering heraf.
Teamet: Rambøll, Aquagain og Intego

Kompetencer der er bragt i spil

Rensningsanlæg

Samarbejde

Betonarbejde

Der er mange interesser, der skal forenes, når et anlæg som dette skal etableres. Det er derfor afgørende, at vi tidligt blev enige om et mål – nemlig at vi vil bygge det bedste renseanlæg, som samtidig giver den billigst mulige spildevandsrensning fremover.

Søren Rasmussen, projektleder i VAM
Projektleder Søren Rasmussen
Kontakt

Søren Rasmussen

Projektleder

4056 4705
sbr@vam.dk
Formand Rasmus Sõrensen
Kontakt

Rasmus Sørensen

Projektleder

2536 8779
ras@vam.dk

Andre relevante cases

Nyt renseanlæg til processpildevand

Igennem 2 år har vi etableret et helt nyt renseanlæg for spånpladefabrikken Kronospan i Pindstrup på Djursland. Renseanlægget skal bruges til håndtering og rensning af forurenet overfladevand samt processpildevand med henblik på genbrug af dette i produktionen.

CSR-rapport 2019/2020

Vores CSR-rapport for 2019/2020 er nu tilgængelig, og vi håber du har lyst til at læse den. I VAM arbejder vi løbende med at synliggøre, hvordan vores værdier og fokusområder i hverdagen hænger sammen FN’s 10 Global Compact Principper og FN’s verdensmål. Og det er vores CSR-rapport et udtryk for.