Ministerbesøg i VAM

Et inspirerende besøg i en velfungerende virksomhed. Super spændende at virksomheden deler overskuddet med sine medarbejdere. Det kunne andre lære noget af, lød de afsluttende ord fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen efter et besøg hos VAM.

I forbindelse med at LO har sat et særligt fokus på arbejdsmiljøet i 2019, fik vi mandag den 28. januar fint besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (Venstre) og beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (Socialdemokratiet). Fagbevægelsen LO Djursland stod bag besøget. VAM var vært for et kort besøg med rundvisning, præsentation af virksomheden og en god dialog henover frokosten.

 

Vi fik mulighed for at fortælle, hvordan vi i VAM arbejder for det gode arbejdsmiljø samt hvilke uddannelse- og opkvalificeringsmuligheder vi tilbyder vores medarbejdere. Dertil fik vi en god snak om nogle af de udfordringer, vi som virksomhed står overfor, når vi skal lykkes med at skabe en god arbejdsplads med arbejdsmiljøet i orden.

 

Dagen blev indledt med en fortælling om VAM, så vores gæster fik en god fornemmelse for den virksomhed de netop var trådt ind i. Meget hurtigt faldt samtalen på, at VAM i 2014 blev kåret som Årets Arbejdsplads i Danmark ved 3F efter nominering af egne medarbejdere.

 

VAM’s tillidsmand Niels Holm Rasmussen siger: På vegne af medarbejderne indstillede jeg VAM til Årets Arbejdsplads ved 3F seks-syv gange før vi endelig vandt i 2014 med fokus på den høje anciennitet blandt medarbejdere i VAM og hvorfor vi har en god arbejdsplads. Særligt vores overskudsdeling var et af de parametre, der gjorde, at vi vandt titlen som Årets Arbejdsplads 2014.

 

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv

I VAM arbejder vi ud fra en Empowerment kultur, hvor vi ser vores medarbejdere som værende ansvarlige og selvstændigt handlende. Denne kultur sætter rammerne for forventninger og krav til både virksomheden og medarbejderne. Vi har også fokus på faglig og personlig udvikling hos den enkelte i form af kurser og uddannelse. Ønsker man hjælp til dansk, matematik, IT eller ordblindeundervisning, så tilbyder vi også gratis kurser indenfor disse områder til vores medarbejdere.

 

I VAM vil vi være en god arbejdsplads for vores medarbejderne. Som arbejdsplads skaber vi rammerne for, at vores medarbejdere får de bedst tænkelige betingelser. Vores medarbejdere vælger ud fra det at gøre deres bedste for at udfylde disse rammer optimalt, fortæller adm. direktør Allan Hougaard.

 

Derudover blev der i 90’erne indført overskudsdeling af ejer Søren Rasmussen. Når vi yder en indsats og skaber overskud, skal det komme os til gode i fællesskabet VAM. Derfor udloddes 27 procent af virksomhedens samlede overskud hvert år til medarbejderne.

 

Arbejdsmiljøindsatsen i VAM

I 2015 blev vi DNV-GL certificeret inden for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø, som blev re-certificeret i 2018. Vi er sammen om at skabe det gode arbejdsmiljø. Certificeringerne beviser, at vi arbejder på at styre og forbedre de tre områder. Det hjælper til, at sikre det daglige arbejde er i orden. Dertil skaber det overblik over de problemer vi har løst, de beslutninger vi har taget, og de områder vi skal forbedre.

 

VAM’s værdiskabelse i forhold til et godt arbejdsmiljø starter hos medarbejderne og deres udvikling. Trives medarbejderne, og har de en god arbejdsplads, så kommer overskuddet også. I VAM har vi altid gerne villet det gode arbejdsmiljø, og glade medarbejdere har været en kerneopgave fra starten. Vi reinvesterer vores overskud i en fortsat god arbejdsplads gennem kurser og overskudsdeling, siger teknisk direktør Jens Brøndum.

 

Det kommer også vores kunder til gode. Kunderne oplever, at VAM’s medarbejdere leverer gode resultater, er motiveret og leverer kvalitet.

 

Både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen er begge optaget af, hvordan man får ledere uddannet i arbejdsmiljø, da arbejdsmiljø er et fokusområde i Folketinget på tværs af alle partier.

 

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen siger: Fantastisk at få bekræftet, at en god ledelse og medarbejdere med respekt for hinanden kan skabe et godt arbejdsmiljø – og godt at høre, at man herigennem kan skabe en god bundlinje. Det kan andre erhvervsledere lære noget af.

 

Udfordringer på arbejdsmiljøområdet

Vores gæster var meget interesseret i at høre om, hvilke udfordringer vi oplever på arbejdsmiljøområdet. Der er mange ting fra omgivelserne og dagligdagen, som påvirker arbejdsmiljøet. For os som virksomhed er det vigtigt at italesætte udfordringerne, så vi kan gøre vores til at løse dem.

 

For eksempel:

  1. En presset indtjening gør, at vi skal løbe stærkt for at tjene penge, hvilket kan udfordre arbejdsmiljøet.
  2. Det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft (faglærte, selvstændige og lærlinge).
  3. Samfundet overser ofte de bogligt svage og ordblinde, hvilket er synd, for de kan blive knalddygtige entreprenører.

 

Ovenstående udfordringer gav anledning til en snak om, der bliver gjort nok fra samfundet og virksomheders side på lærlingefronten, når vi skal lykkes med at facilitere et ungt menneskes læring. Vores lærling Christian Ardal Andersen kunne fortælle Troels Lund Poulsen, hvor godt det er, at få lov at komme ud og prøve et håndværkerfag på egen krop.

 

I VAM ser vi Christian Ardal Andersen, som et godt eksempel på en, der ville have haft gavn af mere praktik i folkeskolen, hvor han kunne afprøve og vise sine praktiske evner.

 

Vi har alle et medansvar for at lykkes med det gode arbejdsmiljø på medarbejder-, virksomheds-, samfunds- og politisk niveau.

 

Med nye input og inspiration til arbejdsmiljøindsatser, drog beskæftigelsesministeren og resten af selskabet videre til det næste virksomhedsbesøg i Norddjurs Kommune.

Deltagere ved besøget

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (Venstre), ministerens personlige rådgiver Kim Bove, beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (Socialdemokratiet), formand for LO Djursland Torben Jakobsen, forbundssekretær for FOA Jens Nielsen, faglig sekretær for 3F Djursland Kim Ryom.

 

Fra VAM deltog vores tillidsmand, en arbejdsmiljørepræsentant, en lærling og hans mentor, direktionen samt deltagere fra ledelse og administration.

Kompetencer der er bragt i spil

Samarbejde

Andre relevante cases

VAM åbner Aarhus-kontor

Som et naturligt skridt i at komme endnu tættere på vores gode kunder i Øst- og Midtjylland, åbner VAM et nyt Aarhus-kontor på Rosbjergvej 3 i Brabrand.

Re-certificering

Det er med stor glæde, at vi i begyndelsen af 2018 har bestået vores re-certificering i ISO-standarderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

 

Vi bestod uden en eneste afvigelse.