Ny oppumpningsbrønd og smarte løsninger

I Bredstrup ved Grenaa har VAM i samarbejde med kLAR Miljørådgivning tænkt i alternative og smarte løsninger for vores bygherre Aqua Djurs.

En eksisterende betonbrønd var svært beskadiget på grund af svovlbrinte, og skulle udskiftes med en ny brønd med barkfilter til fremtidig reduktion af svovlbrinte. I mellemtiden viser det sig, at også til- og afløbsledninger er svært beskadiget.

 

Da ledningen er et hovedafløb fra Grenaa til Fornæs renseanlæg, er det en besværlig opgave at stoppe den for udskiftning, fordi ledningen delvist ligger under vandtryk. Vi har under et driftsstop skiftet 220 meter spildevandsledning med ø630 PE samtidig med at oppumpningsbrønden er udskiftet. Den valgte løsning, som oprindeligt var en reparation, er blevet til en ændring i form af et svovlbrinterobust kloaksystem udført i PE, der forbedrer det gamle Bredstrup renseanlæg til et bassinanlæg. En løsning til gavn for både drift og økonomi hos Aqua Djurs.

 

I takt med at spildevandsrensning centraliseres til større renseanlæg og mere robuste recipienter bliver det nødvendigt at transportere spildevandet over større og større afstande. Transport af spildevand betyder forlængede opholdstider i kloaksystemet, og dermed stiger udfordringerne med skader på systemet forårsaget af svovlbrinte.

Kort om projektet:

Kunde: Aqua Djurs A/S
Rådgiver kLAR Miljørådgivning ApS
År: 2019-2020
VAM’s rolle: Jord og kloakarbejde

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og rørlægning

Samarbejde

Lad os tage en snak om dit næste projekt   +45 86 49 23 00  vam@vam.dk