Regnvandsbassin og nyanlagt sti vækker glæde i Rønde

I Rønde er vi i gang med etape 3 af en større separatkloakering for Syddjurs Spildevand.

Vi er i gang med at separatkloakere Rønde By. Her skal den eksisterende fællesledning erstattes af to nye ledninger – en ledning til spildevand og en ledning til regnvand. Kloaksepareringen skal sikre kloaksystemet i Rønde mod fremtidens stigende nedbørsmængder og undgå, at spildevand udledes til Kalø Vig i forbindelse med store regnskyl.

 

Separatkloakeringen er opdelt i 5 etaper og strækker sig over 7 år. Vi er i gang med etape 3, som udover kloakseparering også omfatter udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin ved Moesbakken, som vi er ved at lægge sidste hånd på.

Vi har gravet en del og kørt 8300 m3 jord væk. Bassinet er udført med bentonitmembran, hvor udledningen af regnvandet, efter ophold i regnvandsbassinet, betyder både en rensning af regnvandet og en forsinket udledning til Knubro Bæk.

 

Derudover foreslog vi etableringen af en sti rundt om bassinet, og den idé var bygherre hurtigt med på. Et ekstra tiltag som er til gavn for byens borgere, der allerede benytter stien flittigt og nyder de flotte omgivelser.

 

Mere information om projektet findes på Syddjurs Spildevands hjemmeside.

Kort om projektet:

Kunde: Syddjurs Spildevand A/S
År: 2021-2022
VAM’s rolle: Separatkloakering

Jordarbejde

Klimasikring og LAR

Regnvandsbassin

Anlæggelse af stisystem

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og Rørlægning

Klimasikring og LAR

Samarbejde

Lad os tage en snak om dit næste projekt   +45 86 49 23 00  vam@vam.dk

Andre relevante cases

Skybrud udfordrer klimaprojekt

VAM har siden 2018 udført et omfattende projekt, der omhandler klimatilpasning og skybrudssikring for Vejle Spildevand på Vardevej, Niels Bentzens Alle og Vestbanevej. I midten af juni blev Vejle, og dermed dette område, ramt af et kraftigt skybrud, på det værst tænkelige tidspunkt.

Filtermuldsbassin i Skødstrup

Vi har etableret et filtermuldsbassin i Skødstrup, hvis formål er at rense og filtrere regnvandet for tilbageholdelse af nitrater og PAH-forbindelser.