6,75 meter i dybden på villavej

6,75 meter i dybden med Roll-Box system på villavej

VAM har siden 2011 været i gang med at separatkloakere i Harlev for Aarhus Vand.

 

Arbejdet i Harlev forventes færdigt i efteråret 2018. Til den tid har vi gravet omkring 21 kilometer hovedledning i jorden, tilsluttet 750 ejendomme til hovedledningen, håndteret 82.000 tons jord/sand om året og brugt 15.000 mandetimer per år i perioden projektet har stået på.

 

Da turen kom til Grønhøjvej i Harlev, stod vi overfor en udfordring. Vejen ligger 2 meter over det omkringliggende terræn, hvilket betød en større gravedybde. Vi var også udfordret af grundvandet og bundbrud, hvilket betyder, at bunden af udgravningen vender på grund af naturligt vandtryk.

 

Vi var derfor nødt til at grave hele vejen væk i 2 meters dybde. Der var nemlig fare for, at de omkringliggende huse ville blive beskadiget. Vi gjorde brug af et Roll-Box system, som tillod os at arbejde i 6,75 meters dybde på visse steder. Roll-Box systemet er godt, når man arbejder dybt i jorden, og der er meget grundvand. Roll-Box systemet er meget stærkt, og man kan gøre systemet så tæt, at vandet kan holdes ude af kassen.

 

Fordi vi gravede en hel vej op, stod områdets borgere overfor at skulle ud på en stor omvej for at komme forbi. Derfor etablerede vi et midlertidigt fortov ved hjælp af stilladser, så borgerne nemt kunne passere direkte forbi udgravningen på vej til skole eller købmand.

Kort om projektet:

Bygherrer: Aarhus Vand
År: 2011-
VAM’s rolle: Planlægning, projektering og udførelse af opgaverne

Vi har et godt samarbejde i den rammeaftale vi i Aarhus Vand har med jer. I har mange gode folk som går positivt og konstruktivt ind i samarbejdet med mange gode idéer til løsninger både markfolk og projektledere. Jeres projektledere arbejder rigtig hårdt for at hjælpe os. Markfolkene er gode til at håndterer borgerne og de forskellige lodsejere.

Morten Ø. Nielsen, Aarhus Vand

Kompetencer der er bragt i spil

Forsyninger

Samarbejde

OmrÜdechef Tommy Thuesen

Kontakt

 

Tommy Thuesen

Områdechef Ramme- og partneringaftaler

4063 0450
tmt@vam.dk
Formand Morten Sõrensen

KONTAKT

 

Morten Flarup Sørensen

Projektleder

2689 9360
mfs@vam.dk

Andre relevante cases

Vandpartner

I perioden 2016-2021 er VAM en del af Vandpartner, som er et offentlig-privat-partnersamarbejde om fornyelse af vand- og spildevandssystemer i Odder, Favrskov og Aarhus Kommune.