Pumpestation og tunnelering

Den 30. oktober 2018 inviterede vi i VAM en række østjyske forsyninger og rådgivere med på rundtur. Vores gæster skulle se vores spændende pumpestation- og tunneleringsprojekt ved Søtorvet i Silkeborg.

VAM’s kloakentreprise omhandler omlægning af hovedkloakanlægget fra Åhavevej til Slotsholmen ved Christian 8’s vej for Silkeborg Forsyning. Til tunneleringsdelen har VAM indgået et samarbejde med Smet-Tunnelling, som er vores underentreprenør fra Belgien.

 

Rammerne for projektet

Dagen startede med at bygherren Silkeborg Forsyning orienterede om rammerne for projektet.

 

VAM bygger en ny pumpestation ved Søtorvet. Her udfordrede Gudenåen projektet, fordi åen løber lige ved siden af området, hvor ledningen skal dybt ned i jorden, hvilket gør det svært at udføre selve ledningstrækket. Åen ligger ca. 1 meter under terræn. Ledningen vi borer, skal ned fra 4-8 meters dybde, hvor pumpestationen er 10 meter dyb. Grundvandet har derfor givet store udfordringer.

 

Pumpestationen der bygges, er en simpel, men dyb pumpestation i to etager. Pumpen i pumpestation har en stor ydeevne på 240 liter pr. sekund. Det er den største pumpestation i Silkeborg bortset fra dem, som er på renseanlæggene. Pumpestationen forventes i drift primo januar 2019. Derudover er det er et krav fra Silkeborg kommune, at pumpestationen udformes arkitektonisk i tråd med området.

 

En anden udfordring har været, at sideløbende projekter har medført større koordinering, da alle forsyningsledninger skal omlægges, inden opstart af byggeri primo 2019.

 

Rundtur på byggepladsen

Efter præsentationen fra Silkeborg Forsyning var det tid til se projektet fra første parket. Derfor trak alle i overtøjet, trodsede regnen og gik en rundtur på byggepladsen. Vores gæster fik mulighed for at komme helt tæt på pressegruben og se den 13 tons tunge boremaskine, som vores underentreprenør bruger. Boremaskinen gør det muligt at tunnelere i en kurve, hvilket er en attraktiv metode at benytte i sårbare områder. Dertil kan boremaskinen fjerne eventuelle forhindringer undervejs såsom større sten og klippestykker. Boremaskinen kan presse op til 400 tons.

 

VAM’s erfaringer med projektet

Tilbage i ind i varmen, var det tid til sidste del af dagens program. Her fortalte VAM’s projektleder Søren Rasmussen om entreprisen, udfordringer og gode erfaringer, som vi har gjort os undervejs i projektet.

 

I VAM er vi utrolig glade for den tillid, som Silkeborg Forsyning har til, at VAM er den rette til at løse opgaven, og tiltroen til vores valg og brug af en international underentreprenør.

 

En af projektets store udfordringer var grundvand i pressegrube og de to modtagergruber. Der har været stor fokus på tætning i forbindelse med ramning af spuns i gruberne, da låsesprængning vil medføre store mængder vand i pressegrube og modtagegruber, hvor der senere skulle etableres henholdsvis pumpestation og bygværker.

 

Smet-Tunnelling’s 13 ton tunge boremaskine gør det muligt at tunnelere i en kurve, men kurven på 250 meter er en udfordring. På et tidspunkt måtte Smet-Tunnelling bede en anden entreprenør, der arbejdede i samme område om at holde inde med arbejdet, indtil Smet-Tunnelling havde boret de sidste 10 meter. Jordtrykket i området hvor Smet-Tunnelling borede var for voldsomt, når den anden entreprenør samtidig kørte med lastbiler og gravemaskiner over boremaskinen. Heldigvis tog den anden entreprenør ”forstyrrelsen” rigtig pænt og holdt inde med arbejdet, så boringen kunne færdiggøres.

 

Stram tidsplan

En anden faktor var projektets stramme tidsplan, som skulle imødekommes. Denne udfordring løste vi, fordi Smet-Tunnelling ønskede en 6-dages arbejdsuge. Boret må ikke stå stille for længe ad gangen, da risikoen for, at borehovedet sætter sig fast, stiger betydeligt. Dette medførte dog en yderligere udfordring, da Silkeborg netop havde været ude og love byens borgere, at der fremover ikke ville være støjgener i weekenderne fra byggearbejder. Efter en længere proces, hvor myndigheder og samarbejdspartnere var særdeles samarbejdsvillige, aktive og hurtige, lykkedes det at få dispensation til at arbejde 6 dage om ugen.

 

Heldigvis er projektet omgivet af Gudenåen og en trafikeret vej, så det sluger meget af den potentielle støj fra VAM’s arbejde. Og der har ikke været nogle udfordringer med støjgener under udførelsen.

 

For os har det været et enormt spændende projekt at være en del af. Bymidter bliver tættere og tættere i fremtiden, og kvadratmeterne færre. Det stiller store krav til de projekter vi udfører under jorden, og skaber store, men spændende udforinger undervejs, som skal løses på bedste vis for kunden.

 

Tak for besøget

Vi havde en rigtig god dag med vores gæster fra østjyske forsynings- og rådgivende virksomheder. Tak til Silkeborg Forsyning, Vandmiljø Randers, Aarhus Vand, Samn Forsyning, Favrskov Forsyning, Orbicon og COWI for besøget.

Kloakentreprise

  • Omlægning af hovedkloakanlægget fra Åhavevej til Slotsholmen ved Christian 8’s vej for Silkeborg Forsyning.
  • Til tunneleringsdelen samarbejder vi med Smet-Tunnelling – vores belgiske underentreprenør.

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og rørlægning

Rensningsanlæg

Forsyningsledninger

Samarbejde

Andre relevante cases

6,75 meter i dybden på villavej

VAM har siden 2011 været i gang med at separatkloakere i Harlev for Aarhus Vand. Arbejdet i Harlev forventes færdigt i efteråret 2018. Da turen kom til Grønhøjvej i Harlev, stod vi overfor en udfordring.

Bøvl bliver til øget sikkerhed

VAM har skabt en ny løsning, der øger sikkerheden for medarbejderne i udgravninger ved kloakprojekter. Løsningen sikrer, at gravekassen er i bund trods rørenes niveauforskel. Ukorrekt sikring af udgravninger fører hvert år til alvorlige ulykker i branchen. Derfor deler VAM løsningen med resten af branchen.

Udvidelse af Grenå Genbrugsstation

Vi udvider Grenå Genbrugsstation med 2.425 m2 befæstet areal for Reno Djurs. VAM varetager projektet, der udføres som totalentreprise.