Udvidelse af Grenå Genbrugsstation

Vi udvider Grenå Genbrugsstation med 2.425 m2 befæstet areal for Reno Djurs. Projektet er en totalentreprise, hvor VAM har det overordnede ledelsesansvar i forhold til underentreprenører.

Pladsudvidelsen indkranses af siloelementer på to sider. Vi er færdige med at støbe nye containerpladser i den nord østlige ende af den eksisterende plads. Hegnet omkring genbrugspladsen udvides også så denne omkranser pladsen. Der udskiftes to porte, og der etableres pladsbelysning på den nye del.

 

Vi opfører også et kontor/lagerbygning på 200 m2, som indeholder en opvarmet del (kontor, velfærdsfaciliteter m.v.) og en kold del (kemilager). Byggeriet består af præfabrikerede betonelementer, som er leveret af Give Elementer A/S. Elementerne på sydøst- og vestsiderne er mørke. Elementerne på nordsiden står i almindelig betonfarve.

 

Projektet forventes afleveret ultimo oktober.

Projektleder Søren Rasmussen

Kontakt

 

Søren Rasmussen

Projektleder

40564705
sbr@vam.dk

Kort om projektet:

Kunde: Reno Djurs
År: 2018
VAM’s rolle: Ledelse af totalentreprise

Jordflytning

Kloakering og rørlægning

Støbe fundamenter

Belægning

Opførelse af kontor/lagerbygning

Kompetencer der er bragt i spil

Kloakering og rørlægning

Belægninger

Betonarbejde

Samarbejde

Andre relevante cases

6,75 meter i dybden på villavej

VAM har siden 2011 været i gang med at separatkloakere i Harlev for Aarhus Vand. Arbejdet i Harlev forventes færdigt i efteråret 2018. Da turen kom til Grønhøjvej i Harlev, stod vi overfor en udfordring.

Bøvl bliver til øget sikkerhed

VAM har skabt en ny løsning, der øger sikkerheden for medarbejderne i udgravninger ved kloakprojekter. Løsningen sikrer, at gravekassen er i bund trods rørenes niveauforskel. Ukorrekt sikring af udgravninger fører hvert år til alvorlige ulykker i branchen. Derfor deler VAM løsningen med resten af branchen.