VAM deler overskud med medarbejderne

I entreprenørvirksomheden arbejdes der ud fra devisen: Når vi yder en indsats og skaber overskud, så skal det komme medarbejderne til gode i fællesskabet VAM. Virksomheden skaber i 2018 et meget tilfredsstillende resultat med en rekordhøj omsætning på 218 mio. kr. Det sker samtidig med, at der er investeret betydeligt i virksomhedens maskinpark og bygningsfaciliteter.

I VAM har ordet overskud flere betydninger. Virksomheden vil gerne skabe overskud sammen med og for kunderne. Det er både overskud i økonomisk forstand, men det handler også om at skabe overskud i samarbejds- og værdimæssig forstand. Og tingene hænger sammen. I VAM arbejdes der med tre hovedmål, som er koblet op på, hvordan vi gerne vil fungere som virksomhed.

 

De tre mål er en meget høj kundetilfredshed, en meget høj arbejdsglæde og en omsætning på 210 mio. kr. De tre mål er VAM i høj grad lykkedes med at ramme. Når målene kombineres i en symbiose, hænger det rigtigt godt sammen. Derfor er det ene mål ikke et resultat af det andet, men de er hinandens forudsætninger.

 

Ikke alene har vi nået vores økonomiske mål, men vi har også sat en omsætningsrekord på 218 mio. kr. Vi har hævet vores toplinje betydeligt, og kastet os over nye og spændende opgaver som for eksempel tunnelering. Det har oversteget vores forventninger, og vi er lykkedes med at få bundlinjen med. Det mere arbejde vi har udført, har vi også tjent penge på, fortæller adm. direktør Allan Hougaard.

 

Dertil kommer en meget høj arbejdsglæde blandt medarbejderne, i den grad, kunderne til gode. Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og vigtigste ressource – de tager ansvar ud over det sædvanlige, og ved hvad de skal lave. Medarbejderes lyst og evne til at skabe de gode løsninger for kunderne er kernen i VAM’s succes. Det giver resultater, som virksomhedens kunder er glade for – så glade at de ofte kommer igen. Og det er noget alle i VAM er stolte af.

 

Vi kan konstatere, at vores måde at gøre tingene på virker, og vi holder dampen oppe. Derfor deler vi overskuddet med medarbejderne. Vi tror på at dele overskuddet skaber engagement og ejerskab. Og for VAM er det den eneste rigtige måde at belønne medarbejderne på, fortsætter adm. direktør Allan Hougaard.

 

Overskudsdeling blev indført i 1990’erne

Anden generation i virksomhedens ejerkreds, Søren Rasmussen, indførte i 1990’erne overskudsdeling ud fra devisen, Når vi yder en indsats og skaber overskud, så skal det komme medarbejderne til gode i fællesskabet VAM. Der er både indført projekt- og fællesoverskudsdeling. Projektoverskudsdeling betyder, at medarbejderne får tildelt en procentvis andel, fordelt på faktiske antal timer, ved overskud på projektet. Ved underskud går det i nul, ikke i underskud.

 

I marts udbetaler VAM den fælles overskudsdeling til alle medarbejdere, svarende til 27 procent af virksomhedens samlede overskud for det afsluttede regnskabsår. Overskuddet fordeles til medarbejderne ud fra deres faktiske timer for året. I år bliver det i gennemsnit til kr. 35.500 pr. fuldtidsbeskæftigede medarbejder.

 

Vi har skabt et flot resultat sammen, og det deler vi med hinanden. Det er fantastisk, at vi stiger i omsætning, men bundlinjen følger i høj grad med, hvilket danner grundlag for, at vi igen i år kan udbetale overskudsdeling til vores medarbejdere, fortæller adm. direktør Allan Hougaard.

 

Fokus på intern effektivitet i 2019

I VAM er der fokus på den interne effektivitet, og på at optimere den måde projekterne udføres på samtidig med at ambitionsniveauet fortsat er højt. VAM kigger længere ud i geografien med baggrund i opførelsen af virksomhedens Aarhus-kontor i 2018. Det er blevet nemmere at køre længere sydover, og vi kan tage større projekter ind. Aarhus-kontoret forventes i tiltagende omfang at bidrage til virksomhedens aktivitetsniveau i 2019,

 

idet fokus er på at opbygge en solid projektorganisation i Aarhus. Dertil skal Aarhus-kontorets lager- og oplagsfaciliteter bruges til internt at effektivisere logistikken vedrørende flytning af materiel mellem projekterne.

 

Se også artikel fra Finans.dk her.

Om VAM

  • VAM A/S har mere end 65 års erfaring i at udføre alle former for entreprenør- og anlægsopgaver.
  • Kunderne er primært forsyninger, offentlige, byggeri og industri.
  • Virksomheden beskæftiger i dag 140 medarbejdere der med mod, lyst og evner udfører entreprenørarbejde, der holder.

Adm. direktør Allan Hougaard

Kompetencer der er bragt i spil

Samarbejde

Andre relevante cases

VAM åbner Aarhus-kontor

Som et naturligt skridt i at komme endnu tættere på vores gode kunder i Øst- og Midtjylland, åbner VAM et nyt Aarhus-kontor på Rosbjergvej 3 i Brabrand.

Direktørskifte i VAM A/S

VAM A/S udvider direktionen til to medlemmer og ansætter fra egne rækker en ny administrerende direktør og en teknisk direktør. Ændringen sker efter, at administrerende direktør Benny Kristensen har valgt at opsige sin stilling.