Vandpartner

Et partneringsamarbejde med innovative løsninger

I 2015 underskrev VAM en 6-årig rammeaftale med Aarhus Vand, Favrskov Forsyning og Samn Forsyning (tidligere Odder Spildevand).

 

I perioden 2016-2021 er VAM en del af Vandpartner, som er et offentlig-privat-partnersamarbejde om fornyelse af vand- og spildevandssystemer i Odder, Favrskov og Aarhus Kommune. Vi er med til at sikre og beskytte vores grundvand og miljø, skabe rent vand i vandløbene og ved badestrandene.

 

Rammeaftalen indebærer en række opgaver inden for kloakseparering, hvilket kræver mange forskellige kompetencer. Hos VAM er vi både med på planlægning og står for projektering samt udførelse af opgaverne i samarbejde med bygherre og andre partnere. Vandpartner og samarbejdet er sammensat på en måde, så det medvirker til at øge kvaliteten af arbejdet, giver mulighed for at skabe innovative tiltag samt optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter.

 

I VAM ser vi partnerskabet som en god mulighed for, at være med til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger gennem innovative tiltag, og styrke det gode samarbejde til fordel for alle involverede parter. For eksempel så projekterer vi sammen i partnerskabet, hvilket er meget utraditionelt. Det ser vi hos os som en stor styrke. Når vi går sammen med bygherrer og rådgiver fra start, så er det både med til at bringe alles viden i spil, og det skaber bedre og billigere løsninger for alle, siger Områdechef for Ramme-og partneringaftaler Tommy Thuesen.

Sammen om den bedste løsning

I et partneringsamarbejde indgår alle parter på lige vilkår med det mål at finde den bedste løsning for alle. Det er en samarbejdsform, som vi i VAM har mange og gode erfaringer med.

 

Partnering er det fine ord for det, men hos VAM har vi altid arbejdet efter devisen, at den bedste løsning skal findes i samarbejde med dem, vi skal løse opgaven for, siger Adm. Direktør Benny Kristensen.

 

For VAM er det en vindersag for os alle at være en del af Vandpartner. Vi har alle fokus på projektet og samarbejdet og på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde smartere, opfinde en smartere metode eller løsning til branchen. I Vandpartner har vi de bedste kompetencer i branchen samlet et sted, og dem udnytter vi sammen i fællesskab.

 

At være i et partnerskab handler om meget mere end tekniske løsninger, kvalitet og effektivitet. Det handler om at få mennesker til at arbejde tæt sammen i et miljø, hvor vi har tillid til hinanden, er åbne og nysgerrige på nye måder at arbejde på i branchen og på hinandens kompetencer.

Kort om projektet:

Bygherrer: Samn Forsyning, Favrskov Forsyning og Aarhus Vand
År: 2016-2021
VAM’s rolle: Planlægning, projektering og udførelse af opgaverne
OmrÜdechef Tommy Thuesen

Kontakt

 

Tommy Thuesen

Områdechef Ramme- og partneringaftaler

4063 0450
tmt@vam.dk

Vi har et godt samarbejde i den rammeaftale vi i Aarhus Vand har med jer. I har mange gode folk som går positivt og konstruktivt ind i samarbejdet med mange gode idéer til løsninger både markfolk og projektledere. Jeres projektledere arbejder rigtig hårdt for at hjælpe os. Markfolkene er gode til at håndterer borgerne og de forskellige lodsejere.

Morten Ø. Nielsen, Aarhus Vand

Kompetencer der er bragt i spil

Forsyninger

Samarbejde

Andre relevante cases

VAM og arbejdet med CSR

2016 er det første år, hvor vi har arbejdet struktureret med vores samfundsansvar. Det var faktisk et krav fra en kunde, der fik os i gang med at arbejde målrettet med CSR. Derfor indgik vi i 2015 et samarbejde med Sustainor om at få udarbejdet en CSR-strategi til virksomheden.

Pindstrup får nye kloakrør

VAM har sørget for at borgerne i Pindstrup på Djursland nu har fået 3.700 meter nye kloakrør.