Anlægsgartner

Anlægsgartnerne hos VAM varetager mange forskellige opgaver inden for område- og byfornyelse

 

  • Maskinlægning af belægningssten
  • Mindre støbearbejder
  • Legepladser og multibaner
  • Brolægning
  • Flise og kantstensarbejde
  • Råd og vejledning ved nyanlæggelse
  • Finish ved anlægsopgaver
  • Kunstgræsbaner

 

Professionelle anlægsgartnere

Vi har professionelle anlægsgartnere ansat, der alle ved, hvordan man skal tage hensyn til alle faktorer i anlægsarbejdet. Faktorerne kan dreje sig om formål, brugergruppe og økonomi for blot at nævne nogle.

 

Starter og slutter projektet

Mange af vore andre kunder ser fordelen ved, at det er samme entreprenør, som både tager det tunge og lette arbejde. At det er samme samarbejdspartner hele vejen igennem projektet, og at det er samme virksomhed som starter og slutter projektet. Vi ser det som en fordel, fordi vi således beviser, at vi hele tiden har medarbejdere, der kan varetage de aktuelle opgaver. Det giver os tilfredse kunder.

Morten Robert Christensen_web

Kontakt

 

Morten Robert Christensen

Projektleder

2761 2840
mrc@vam.dk

Filtermuldsbassin i Skødstrup

Vi har etableret et filtermuldsbassin i Skødstrup, hvis formål er at rense og filtrere regnvandet for tilbageholdelse af nitrater og PAH-forbindelser.

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.