Kompetencer

Kloakering & Rørlægning

Vi udfører forskellige typer kloakeringsopgaver:

 

 • Reparation af offentlige kloakker
 • Separation af kloakker
 • Kloakering i det åbne land
 • Kloakering af industribyggeri
 • Kloakering til huse
 • Byggemodning af boligområder

 

Dobbelt pibebursting

Dobbelt pipebursting

 

Som de eneste i Danmark har VAM videreudviklet almindelig pipebursting. Vi kan trække to nye rør igennem et eksisterende rør, som sprænges undervejs. Vi kan dermed dobbelt burste med en diameter op til Ø250 mm pr. rør.

 

Og vi er de eneste i Danmark, der gør det!

Styrbar underboring

Vi udfører styrbar underboring på op til 90 meter

 

Vi kan udføre opgaven i et relativt lille hul, fordi der ikke kræves meget plads.

 

Undgå en større opgravning af vej, belægninger, jord, buske og træer.

 

 

Rensningsanlæg

Opgaver i forbindelse med rensningsanlæg

 

For eksempel etablering af:

 • Nyt rensningsanlæg
 • Udligningsbassin for spildevand
 • Regnvandsbassin
 • Pumpestationer
 • Nedlægning af rensningsanlæg
 • Udbygning af eksisterende rensningsanlæg

Minirenseanlæg

Specialister i renseanlæg og minirenseanlæg

 

 • Bio Clean Minirens
 • Bio Kube Mini Rens
 • New Line Mini Rens
 • KWH Mini Rens
 • NaturRen Mini Rens
 • Sandfiltre – f.eks. beplantede sandfiltre
 • Nedsivningsanlæg – f.eks. tryknedsivning

Tryksat kloakering

Indenfor tryksat kloakering udfører vi

 

For eksempel: 

 • Etablering af tryksat kloakering
 • Vedligehold og reparation af ledningsanlægget
 • Rengøring af pumpestationer og trykledninger
 • Udskiftning af slidte dele
 • Sløjfning af eksisterende septiktanke
 • Ændring af eksisterende afløb

Forsyningsledninger

Nedgravning af forsyningsledninger

 

For eksempel til:

 • El
 • Tele
 • Vand
 • Fjernvarme
 • Naturgas
 • Kommunikation

Betonarbejde

Betonarbejde i råhusentreprise

 

For eksempel støbning af:

 • Fundamenter og specialfundering
 • Punktfundamenter
 • Ny kælder
 • Pumpestationer
 • Betongulve, -trapper og -vægge
 • Montering af præfabrikerede betonelementer / støttemure
 • Dæk og etageadskillelse
 • Støbning i forbindelse med kloakarbejde

LAR – Lokal afledning af regnvand

LAR – Lokal afledning af regnvand

 

Vi udfører:

 • Nedsivning fra overflader
 • Forsinkelse af vand
 • Magasinering af vand i grøfter og lavninger
 • Fordampning af vandet
 • Vejprofiler med ændret fald
 • Vejbede med dobbelt funktion