Kompetencer

Råstofindvinding

Råstofindvinding

 

VAM er indenfor et vist geografisk område selvforsynende med råstoffer.

 

Vi er sikret adgang til sand og grus ved selv at stå for råstofindvindingen i vores grusgrav ved Sdr. Kastrup.