Kompetencer

Veje- og trafikanlæg

Nyanlæggelse af veje, så som:

 

 • Alle former for privatveje
 • Alle former for offentlige veje

Belægninger

Forskellige former for belægninger, så som:

 

 • Fortove
 • Kantsten
 • Indkørsler
 • Parkeringspladser
 • Torve og pladser
 • Gågader
 • Helleanlæg

Anlægsgartner

Anlægsgartnerne varetager følgende opgaver:

 

 • Beskæring af træer og buske
 • Plantning af træer, buske og planter
 • Omplantning af træer, buske og planter
 • Græssåning
 • Græsslåning
 • Anlægsplaner- og tegninger
 • Råd og vejledning ved nyanlæggelser
 • Finish ved anlægsopgaver

Drift & vedligehold

YDELSER INDENFOR VEDLIGEHOLDELSE

 

 • Reparationer på såvel beton, træ- og murværk
 • Vedligehold af legepladser, tørrepladser og parkeringspladser
 • Vedligehold af private veje og områder
 • Græsslåning (se også anlægsgartner)
 • Beskæring af træer og buske (se også anlægsgartner)
 • Varetagelse af akutte skader, som vand-, sne- og vindskader
 • Reparationer ved hærværk

Vintertjeneste

Vi tilbyder vinterbekæmpelse

 

 • Snerydning
 • Grusning
 • Saltning