Betonarbejde

VAM udfører alle former for betonarbejde i råhusentreprise

 

Arbejdet kunne f.eks. være støbning af:

  • Fundamenter og specialfundering
  • Punktfundamenter
  • Ny kælder
  • Pumpestationer
  • Betongulve, -trapper og -vægge
  • Montering af præfabrikerede betonelementer / støttemure
  • Dæk og etageadskillelse
  • Støbning i forbindelse med kloakarbejde

 

Erfaring og ekspertise

Vores medarbejdere har stor erfaring med og ekspertise i alle former for betonarbejde. Vi ved, at meget arbejde rent fysisk er baseret på det fundament, som vi udfører. Derfor stiler vi hele tiden efter den højeste kvalitet og det højest faglige niveau.

 

Tillid og kvalitetssikring

Meget af vores arbejde bygger på, at vi er til at stole på, fordi arbejdet ikke ses, når resten af projektet er fuldført. Derfor skal vi være ekstra påpasselige for netop at kunne leve op til den tillid, som vore kunder viser os. Der er ofte krav om, at vi som underentreprenør dokumenterer kvalitetssikringen overfor bygherren. Til det brug udarbejder VAM kvalitetssikringsmanualer til det aktuelle arbejde. På den måde sikrer vi os godkendt dokumentation for vores kvalitetsarbejde.

For mere information om betonarbejde

Ring til os på +45 86 49 23 00

Nyt renseanlæg til processpildevand

Igennem 2 år har vi etableret et helt nyt renseanlæg for spånpladefabrikken Kronospan i Pindstrup på Djursland. Renseanlægget skal bruges til håndtering og rensning af forurenet overfladevand samt processpildevand med henblik på genbrug af dette i produktionen.

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.

 

Pumpestation og tunnelering

Vi inviterede østjyske forsyninger og rådgivere med på rundtur for at se vores pumpestation- og tunneleringsprojekt ved Søtorvet i Silkeborg. Kloakentreprise omhandler omlægning af hovedkloakanlægget fra Åhavevej til Slotsholmen ved Christian 8’s vej for Silkeborg Forsyning.

VAM åbner Aarhus-kontor

Som et naturligt skridt i at komme endnu tættere på vores gode kunder i Øst- og Midtjylland, åbner VAM et nyt Aarhus-kontor på Rosbjergvej 3 i Brabrand.

Udvidelse af Grenå Genbrugsstation

Vi udvider Grenå Genbrugsstation med 2.425 m2 befæstet areal for Reno Djurs. VAM varetager projektet, der udføres som totalentreprise.