Forsyningsledninger

VAM foretager nedgravning af forsyningsledninger

 

For eksempel til:

  • El
  • Tele
  • Vand
  • Fjernvarme
  • Naturgas
  • Kommunikation

 

Mange af opgaverne med forsyningsledninger foregår i forbindelse med andre projekter som for eksempel kloakering eller byggemodning, men udføres også som enkeltstående projekter.

 

Faglighed og ekspertise

En af udfordringerne ved nedgravning af forsyningsledninger er, at de ofte skal placeres i sammenhæng med andre kabler og rør. Det kræver derfor stor faglig indsigt og ekspertise for ikke at beskadige allerede eksisterende rør. Den faglighed besidder medarbejderne fra VAM, idet rettidig omhu, præcision og research er en del af det forarbejde, der ligger forud for selve nedgravningen. Endvidere foregår arbejdet med ryddelighed og korrekt afspærring, som mindsker gener for borgerne.

 

Fordele for dig som kunde

For dig som kunde betyder det, at risikoen for øvrige skader mindskes betydeligt og chancen for at tidsplanen holder forhøjes betragtelig.

 

Ebeltoft Fjernvarme

VAM har på nuværende tidspunkt fast rammeaftale med Ebeltoft Fjernvarme

For flere oplysninger om nedgravning af forsyningsledninger

Kontakt os på +45 86 49 23 00

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.

 

Pumpestation og tunnelering

Vi inviterede østjyske forsyninger og rådgivere med på rundtur for at se vores pumpestation- og tunneleringsprojekt ved Søtorvet i Silkeborg. Kloakentreprise omhandler omlægning af hovedkloakanlægget fra Åhavevej til Slotsholmen ved Christian 8’s vej for Silkeborg Forsyning.