Kloakering & rørlægning

Nedlægning eller omlægning af kloakledninger

 

– er et af vore mange specialer.

 

Vi udfører mange forskellige typer kloakeringsopgaver, så som:

  • Reparation af offentlige kloakker
  • Separation af kloakker
  • Kloakering i det åbne land
  • Kloakering af industribyggeri
  • Kloakering til huse
  • Byggemodning af boligområder
  • Foretager tæthedsprøvninger af udført kloakarbejde

 

Faglig kompetence

VAM har autoriserede kloakmestre ansat, der kender deres fagområder og lovgivningen. De ved hvilke oplysninger, tilladelser og lignende, der er brug for og hvordan man indhenter dem. Derudover har mange af vores medarbejdere uddannet anlægsstruktører, hvilket sikrer en høj faglighed. Det høje faglige niveau, sammenholdt med vores store erfaring indenfor alle former for kloakering, gør VAM til en troværdig sparringspartner og udførende aktør. En stor hjælp for kunden både i beslutningsprocessen og det efterfølgende arbejde.

 

Følger med udviklingen

Hos VAM er vi fremtidsorienteret og følger med udviklingen i branchen. Vi bruger software- og digitalt baserede systemer til at kvalitetssikre vores arbejde. På den måde kan vores medarbejdere altid følge processen digitalt. Vi bruger både maskinstyret og håndholdt GPS i 2D og 3D format. Brug af GPS sikrer, at vores medarbejdere graver i de rigtige dybder. Derudover er vi med i projekteringsfasen, og samarbejder med bygherre om at finde de bedste løsninger gennem alle projektets faser.

 

Fleksibilitet og nærvær

Hos VAM forsøger vi at være så fleksible som muligt – både i forhold vore kunder og på de steder vi arbejder. Kloakering kan være en omfattende proces, men vi forsøger altid at tage så mange hensyn vi kan. Vi er nærværende og er til at snakke med igennem hele kloakeringsprocessen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 8649 2300 eller vam@vam.dk

VAM åbner Aarhus-kontor

Som et naturligt skridt i at komme endnu tættere på vores gode kunder i Øst- og Midtjylland, åbner VAM et nyt Aarhus-kontor på Rosbjergvej 3 i Brabrand.

Udvidelse af Grenå Genbrugsstation

Vi udvider Grenå Genbrugsstation med 2.425 m2 befæstet areal for Reno Djurs. VAM varetager projektet, der udføres som totalentreprise.

Bøvl bliver til øget sikkerhed

VAM har skabt en ny løsning, der øger sikkerheden for medarbejderne i udgravninger ved kloakprojekter. Løsningen sikrer, at gravekassen er i bund trods rørenes niveauforskel. Ukorrekt sikring af udgravninger fører hvert år til alvorlige ulykker i branchen. Derfor deler VAM løsningen med resten af branchen.

6,75 meter i dybden på villavej

VAM har siden 2011 været i gang med at separatkloakere i Harlev for Aarhus Vand. Arbejdet i Harlev forventes færdigt i efteråret 2018. Da turen kom til Grønhøjvej i Harlev, stod vi overfor en udfordring.

Vandpartner

I perioden 2016-2021 er VAM en del af Vandpartner, som er et offentlig-privat-partnersamarbejde om fornyelse af vand- og spildevandssystemer i Odder, Favrskov og Aarhus Kommune.