Kloakering & rørlægning

Nedlægning eller omlægning af kloakledninger

 

– er et af vore mange specialer.

 

Vi udfører mange forskellige typer kloakeringsopgaver, så som:

  • Reparation af offentlige kloakker
  • Separation af kloakker
  • Kloakering i det åbne land
  • Kloakering af industribyggeri
  • Kloakering til huse
  • Byggemodning af boligområder
  • Foretager tæthedsprøvninger af udført kloakarbejde
  • TV-inspektion, rensning og reparation af kloak
  • Varetagelse af akutte skader – kloak-, vand- og vindskader

 

Faglig kompetence

VAM har autoriserede kloakmestre ansat, der kender deres fagområder og lovgivningen. De ved hvilke oplysninger, tilladelser og lignende, der er brug for og hvordan man indhenter dem. Derudover har mange af vores medarbejdere uddannet anlægsstruktører, hvilket sikrer en høj faglighed. Det høje faglige niveau, sammenholdt med vores store erfaring indenfor alle former for kloakering, gør VAM til en troværdig sparringspartner og udførende aktør. En stor hjælp for kunden både i beslutningsprocessen og det efterfølgende arbejde.

 

Følger med udviklingen

Hos VAM er vi fremtidsorienteret og følger med udviklingen i branchen. Vi bruger software- og digitalt baserede systemer til at kvalitetssikre vores arbejde. På den måde kan vores medarbejdere altid følge processen digitalt. Vi bruger både maskinstyret og håndholdt GPS i 2D og 3D format. Brug af GPS sikrer, at vores medarbejdere graver i de rigtige dybder. Derudover er vi med i projekteringsfasen, og samarbejder med bygherre om at finde de bedste løsninger gennem alle projektets faser.

 

Fleksibilitet og nærvær

Hos VAM forsøger vi at være så fleksible som muligt – både i forhold vore kunder og på de steder vi arbejder. Kloakering kan være en omfattende proces, men vi forsøger altid at tage så mange hensyn vi kan. Vi er nærværende og er til at snakke med igennem hele kloakeringsprocessen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 8649 2300 eller vam@vam.dk

Regnvandsbassin og nyanlagt sti vækker glæde i Rønde

Vi er i gang med at separatkloakere Rønde By og udvide det eksisterende regnvandsbassin ved Moesbakken, som vi er ved at lægge sidste hånd på.

Ny oppumpningsbrønd og smarte løsninger

En eksisterende betonbrønd var svært beskadiget på grund af svovlbrinte, og skulle udskiftes med en ny brønd med barkfilter til fremtidig reduktion af svovlbrinte. Det viser sig, at også til- og afløbsledninger er svært beskadiget.

Skybrud udfordrer klimaprojekt

VAM har siden 2018 udført et omfattende projekt, der omhandler klimatilpasning og skybrudssikring for Vejle Spildevand på Vardevej, Niels Bentzens Alle og Vestbanevej. I midten af juni blev Vejle, og dermed dette område, ramt af et kraftigt skybrud, på det værst tænkelige tidspunkt.

Filtermuldsbassin i Skødstrup

Vi har etableret et filtermuldsbassin i Skødstrup, hvis formål er at rense og filtrere regnvandet for tilbageholdelse af nitrater og PAH-forbindelser.

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.