Kloakering & rørlægning

Nedlægning eller omlægning af kloakledninger

 

– er et af vore mange specialer.

 

Vi udfører mange forskellige typer kloakeringsopgaver, så som:

  • Reparation af offentlige kloakker
  • Separation af kloakker
  • Kloakering i det åbne land
  • Kloakering af industribyggeri
  • Kloakering til huse
  • Byggemodning af boligområder

 

Endvidere foretager vi tæthedsprøvninger af udført kloakarbejde.

 

Faglig kompetence

VAM har autoriserede kloakmestre ansat, der kender deres fagområder og lovgivningen. De ved hvilke oplysninger, tilladelser og lignende, der er brug for samt hvor og hvordan man indhenter dem. Derudover har mange af vores medarbejdere gennemført nivellering- og rørlæggeruddannelsen. Det høje faglige niveau, sammenholdt med vores store erfaring indenfor alle former for kloakering, gør VAM til en troværdig sparringspartner og udførende aktør. En stor hjælp for kunden både i beslutningsprocessen og det efterfølgende arbejde.

 

Fleksibilitet og nærvær

Hos VAM forsøger vi at være så fleksible som muligt – både i forhold vore kunder og på de steder vi arbejder. Kloakering kan være en omfattende proces, men vi forsøger altid at tage så mange hensyn vi kan. Vi er nærværende og er til at snakke med igennem hele kloakeringsprocessen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os på 8649 2300 eller vam@vam.dk