Rensningsanlæg

VAM har mere end 50 års erfaring indenfor kloakeringsområdet

 

Det gør os til en troværdig samarbejdspartner, når det gælder alle former for opgaver i forbindelse med rensningsanlæg.

 

For eksempel etablering af:

  • Nyt rensningsanlæg
  • Udligningsbassin for spildevand
  • Regnvandsbassin
  • Pumpestationer
  • Nedlægning af rensningsanlæg
  • Udbygning af eksisterende rensningsanlæg

 

Bygning af rensningsanlæg kræver flytning af store jordmængder samt nedlægning af komplicerede rørføringer imellem de forskellige procestanke – begge dele er to af vores stærke sider.

 

Din ideelle sparringspartner

Kun få af vore opgaver er planlagt med tegninger og projektbeskrivelser fra starten. Ved langt de fleste opgaver kommer vore kunder og efterspørger en seriøs, professionel og kompetent sparring. De ved hvad målet er, men ikke hvordan de kommer derhen. Det hjælper vi dem med. Og sammen finder vi en løsning på udfordringen – den bedste og den billigste.

 

Hvorfor vælge VAM

Mange af vores medarbejdere har meget høj anciennitet. Det betyder, at de har stor erfaring med anlægsarbejdet. Vi har derfor folk, som ved, hvad de har med at gøre og som har et stort professionelt netværk til relevante samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at løse opgaven. Vores store praktiske erfaring kommer derved vore kunder til gode. Vi ved, at der ikke er nogen færdige løsninger på udfordringerne, men at vi til gengæld har set så meget og løst så mange opgaver, at vi altid finder løsningen til den enkelte.

For mere information om renseanlæg og bassinledninger

Kontakt os på +45 86 49 23 00

Filtermuldsbassin i Skødstrup

Vi har etableret et filtermuldsbassin i Skødstrup, hvis formål er at rense og filtrere regnvandet for tilbageholdelse af nitrater og PAH-forbindelser.

CSR-rapport 2018/2019

Sidste år tog vi for første gang FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med ind i valget af vores mål og arbejde med samfundsansvar. I denne CSR-rapport har vi kigget nøje på de 17 verdensmål, deres delmål og indikatorer og vurderet, hvor vi som virksomhed, kan gøre den største forskel inden for vores branche – og dermed understøtte verdensmålene.

 

Pumpestation og tunnelering

Vi inviterede østjyske forsyninger og rådgivere med på rundtur for at se vores pumpestation- og tunneleringsprojekt ved Søtorvet i Silkeborg. Kloakentreprise omhandler omlægning af hovedkloakanlægget fra Åhavevej til Slotsholmen ved Christian 8’s vej for Silkeborg Forsyning.