Tryksat kloakering

Transportering af spildevand kan være vanskeligt

 

Alene landskabets udformning kan give udfordringer. I sådanne tilfælde kan traditionelle kloaksystemer, der fungerer ved tyngdekraft, ikke klare opgaven, men det kan tryksatte kloaksystemer.

 

VAM udfører følgende arbejde i forbindelse med tryksat kloakering:

  • Etablering af tryksat kloakering
  • Vedligehold og reparation af ledningsanlægget
  • Rengøring af pumpestationer og trykledninger
  • Udskiftning af slidte dele
  • Sløjfning af eksisterende septiktanke
  • Ændring af eksisterende afløb

 

Hvad består tryksat kloakering af?

Et tryksat kloaksystem består af en opsamlingstank, en pumpe og de trykledninger, der kræves for at transportere spildevandet ned i hovedkloakken. Flere tanke og pumper eller pumpestationer og rørledninger danner tilsammen et tryksat kloaknet.

 

Omfattende miljøregler kræver hensigtsmæssig transport af spildevand. Tryksatte kloaksystemer har vist sig at være en sikker, fleksibel og pålidelig måde til at transportere spildevand på en omkostningseffektiv måde. Tryksat kloakering giver en driftssikker, effektiv og omkostningsoptimeret spildevandsløsning for en enkelt bolig eller et helt bofællesskab til det kommunale kloaknet. Tryksat kloakering pumper spildevandet væk således, at spildevandet når rensningsanlægget indenfor 24 timer. Det mindsker ætsningen på ledningsanlægget, så dette holder længst muligt.

 

Hvordan hjælper VAM

Fra starten af projektet arbejder vi sammen med dig om at designe, installere og vedligeholde det optimale system til dine behov.

 

Fordelen ved at bruge VAM

Vi har lavet tryksat kloakering til mere end 750 ejendomme. Det giver os stor erfaring på området, hvad enten det gælder etablering eller vedligeholdelse af anlæggene. Vores autoriserede kloakmestre kender til faldgrupper, og hvad der skal tages højde for gennem hele processen. Det gør arbejdsgangen mere gnidningsfri og sparer i sidste ende både tid og penge for alle involverede parter.

Vil du vide mere om tryksat kloakering?

Kontakt os på +45 86 49 23 00