Materieludlejning

Lejebetingelser

 

 • Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vor adresse, til og med den dag det bringes tilbage til vor adresse, begge dage medregnet.

 

 • Lejemålet gælder ab vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

 

 • I lejeafgiften er ikke indbefattet brændselsolie, betjening, skærpning af mejsler og bor osv.

 

 • Lejeren af dieseldrevne trykluftanlæg forpligter sig til som brændstof at benytte AUTODIESEL. Af smøreolie til dieselmotorer og køleolie til kompressorenhed må kun benyttes de af os opgivne olietyper.

 

 • Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko for det udlejede materiel og dets betjening, såvel i forhold til os som til tredjemand, ligesom vi ikke garanterer for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af en hvilken som helst årsag skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres på vort værksted eller på et af os anvist værksted. Efter materiellets aflevering på vor adresse finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. “liggedag”.

 

 • Vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer.

 

 • På lejemålet ydes der ingen kredit, dog for os bekendte 30 dage fra fakturadato.

 

 • Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at kompressoren anbringes således, at den ikke indsuger sand, støv eller andet, som er skadeligt for maskineriet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejeren for den skade, som måtte være opstået som følge deraf.

 

 • Udlejeren har til en hver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

 

 • Det Lejede materiel er forsikret af VAM A/S med lovpligtig ansvarsforsikring.

 

 • Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

 

Download Lejebetingelser her

 

Materielchef Tonni Rehmeier

Kontakt 

 

Tonni Rehmeier

Materielchef

 

2244 0289
tnr@vam.dk