Grusgrav

Stovbakken 17, Sdr. Kastrup, 8544 Mørke

 

Kontakt

Priser og mængder

Jesper Vang Nielsen

Tlf. 2075 5420
Driftshenvendelser  Grusgraven direkte Tlf. 2761 2864
Åbningstider Mandag-torsdag 06.00-15.00
Fredag  06.00-11.30
Eller ring for nærmere aftale
Prisliste pr. 1. okt. 2018 Sand     Kvalitet II    Sigteanalyse 27,-/m3
Blandet sten 55,-/m3
Stabilt grus (ikke godkendt) 45,-/m3
Priser er ekskl. råstofafgift (5,- pr. m3)
Harpet muld 100,- pr. m3
Dokumenteret rent jord modtages – kørefast 75,- pr. aksel
Bemærk: Jordtip kan i perioder være lukket for IKKE kørefast jord Dokumenteret rent jord modtages – IKKE kørefast jord er i øjeblikket lukket for modtagelse

150,- pr. aksel

Alle priser er ekskl. moms

 

 

Inden deponering af ren fyldjord i grusgraven

 

Der skal medbringes følgende:

  • Download skema for REN FYLDJORD her
  • Skema skal være udfyldt og underskrevet af afsender (husk 2 eksemplarer – ét til modtager og ét til transportør)
  • Skema kan også rekvireres direkte hos VAM
  • Dokumentation på jordens forureningsstatus fra Flytjord.dk skal vedlægges skemaet for REN FYLDJORD

 

 

OBS!

Selv om jorden umiddelbart virker ren og måske ikke er registreret som forurenet, skal bygherre/projektleder anmelde flytningen til opgravningskommunen, hvis jorden stammer fra:

  • Områdeklassificeret område
  • Kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • Offentlig vej
  • Jordrenseanlæg
  • Andre modtageanlæg
  • Byområde

 

Godkendt anmeldelse erstatter i de tilfælde skema for ren fyldjord.

 

Husk 2 eksemplarer – ét til modtager og ét til transportør.

 

For mere info om Grusgraven klik her