Grusgrav

Stovbakken 17, Sdr. Kastrup, 8544 Mørke

 

OBS – Grusgraven er lukket mellem jul og nytår fra den 22. december til og med 1. januar 2019. 

 

Kontakt

Priser og mængder

Jesper Vang Nielsen

Tlf. 2075 5420
Driftshenvendelser  Grusgraven direkte Tlf. 2761 2864
Åbningstider Mandag-torsdag 06.00-15.00
Fredag  06.00-11.30
Eller ring for nærmere aftale
Prisliste pr. 1. okt. 2018 Sand     Kvalitet II    Sigteanalyse 27,-/m3
Blandet sten 55,-/m3
Stabilt grus (ikke godkendt) 45,-/m3
Priser er ekskl. råstofafgift (5,- pr. m3)
Harpet muld 100,- pr. m3
Dokumenteret rent jord modtages – kørefast 75,- pr. aksel
Bemærk: Jordtip kan i perioder være lukket for IKKE kørefast jord Dokumenteret rent jord modtages – IKKE kørefast jord er i øjeblikket lukket for modtagelse

150,- pr. aksel

Alle priser er ekskl. moms

 

 

 

Inden deponering af ren fyldjord i grusgraven

 

Der skal medbringes følgende:

  • Download skema for REN FYLDJORD her
  • Skema skal være udfyldt og underskrevet af afsender (husk 2 eksemplarer – ét til modtager og ét til transportør)
  • Skema kan også rekvireres direkte hos VAM
  • Dokumentation på jordens forureningsstatus fra Flytjord.dk skal vedlægges skemaet for REN FYLDJORD

 

 

OBS!

Selv om jorden umiddelbart virker ren og måske ikke er registreret som forurenet, skal bygherre/projektleder anmelde flytningen til opgravningskommunen, hvis jorden stammer fra:

  • Områdeklassificeret område
  • Kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • Offentlig vej
  • Jordrenseanlæg
  • Andre modtageanlæg
  • Byområde

 

Godkendt anmeldelse erstatter i de tilfælde skema for ren fyldjord.

 

Husk 2 eksemplarer – ét til modtager og ét til transportør.

 

For mere info om Grusgraven klik her