CSR

CSR rapport 2017/2018

 

CSR-rapporten er et sammendrag af vores eksisterende arbejde med forbedringer i 2017, og hvad vi planlægger for 2018 og frem.

 

CSR årsrapport 2017/2018

 

Årsrapport dækker perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

 

Derudover er vi stolte af, at virksomhedens medarbejdere tager del i og ansvar for virksomheden gennem deres daglige virke i hverdagen og vores incitamenter. Alt arbejde med samfundsansvar er derfor en opgave for hele organisationen – og vi tager alle et ansvar for at blive bedre, dag for dag.

 

Vi ved, at man aldrig kan blive 100 % bæredygtig, men derfor er vores valg stadig vigtige. De bestemmer, hvordan vi bærer vores samfundsansvar med os og skaber bæredygtighed. Derfor er rapporten et udtryk for, hvordan vi gerne vil arbejde på at blive en bedre virksomhed for samfundet – gennem små og store forbedringer.

 

Arbejdet med CSR

 

I 2015 begyndte VAM at arbejde struktureret med CSR – og derved at gøre det mere synligt for vores medarbejdere og omverdenen, hvad vi laver. Nedenfor kan du finde vores CSR rapporter for 2015 og 2016. Her kan du læse om, hvordan vi i VAM bliver mere og mere bæredygtige i vores arbejde.

 

CSR årsrapport 2016 for VAM

CSR årsrapport 2015 for VAM

 

Politikker relateret til CSR

Vi har udformet en række politikker der relatere sig til virksomhedens arbejde med CSR. Vi har politikker indenfor følgende områder:

  • Klimapolitik
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder
  • Samfundsansvar

 

Politikkerne kan læses her

 

The Global Compact

 

VAM er glad for at bekræfte sin støtte til de ti principper i FN’s Global Compact.

 

I vores CSR årsrapport beskriver vi de handlinger, vi iværksætter for at integrere de ti Global Compact principper i vores forretningsstrategi, vores fælles kultur og i den daglige drift.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

 

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats– og regeringslande på FN topmødet i New York en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. 17 konkrete verdensmål blev formuleret og trådte i kraft den 1. januar 2016,og skal frem til 2030 sætte en kurs for FN’s medlemslande mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet vi bor på.

 

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling forpligter blandt andet medlemslandene til at helt afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

 

I vores seneste CSR rapport beskriver vi løbende, hvordan VAM støtter op om og arbejder aktivt med udvalgte verdensmål. I VAM har vi prioriteret de mål, hvor vi som virksomhed kan og vil gøre en forskel for både mennesker og planeten.

Udvikling- og innovationschef Stine Lajer

Kontakt

 

Stine Hjortshøj Lajer

Udviklings- og innovationschef

 

2893 2942
shl@vam.dk