Empowerment

Empowerment – vores kultur

 

Hvad er Empowerment

Siden 2010 har vi i VAM arbejdet med Empowerment som vores virksomhedskultur. Empowerment handler om, at skabe en kultur, hvor lederen vil motivere, engagere, skabe ansvar og ansvarlighed, og medarbejderen vil påtage sig ansvar og ansvarlighed.

Empowerment i praksis

I praksis er Empowerment en forandringsproces, hvor ledelse og medarbejdere optrænes i at bruge og udnytte de kompetencer, viden, motivation og engagement som medarbejderne besidder. Ved nye projekter betyder der for eksempel, at man tager medarbejdernes erfaringer, gode ideer og viden med i planlægningen. Medarbejderne bliver motiverede til hele tiden at tænke i forbedringer, og i at tage ansvar for processen, fordi de mærker, at deres indspil bliver hørt og prioriteret.

 

Fordele og udbytte ved Empowerment

Når medarbejderne føler sig hørt, motiveres de og bliver engagerede. Alle yder deres bedste. Intet er overladt til tilfældighederne, når optimeringen hele tiden er en igangværende proces. Det giver et mere smidigt flow i arbejdsudførelsen og mange udfordringer tages i opløbet. Det er blandt andet derfor, at VAM kan overholde tidsfrister og priser, samt opretholde det høje serviceniveau og den høje faglige standard.

 

Engagerede medarbejdere brænder for det, de laver og vil hele tiden gøre det så godt som muligt. Det giver resultater, som vore kunder er glade for – så glade at vore kunder ofte kommer igen og igen.

Læs mere om Empowerment her

Læs mere om vore kunder og samarbejde her