Innovation

Innovation i VAM

 

Innovation har en lang historie i VAM, hvor det var lysten og evnen til at udvikle bedre, hurtigere og billigere løsninger, der drev idémænd til at skabe nye løsninger.

 

Arbejdet med innovation i VAM vil fortsat være med til at sikre gode løsninger for markedet og til fremtiden. Vi ønsker at indtræde i lærende samarbejder med vores kunder og samarbejdspartnere, eksterne fageksperter og hinanden for at skabe nytænkende løsninger, der giver værdi, når de implementeres. Gennem innovation og samarbejde ønsker vi at udvikle vores virksomhed, og skabe nye løsninger der møder kundernes behov, så vi kan være en af landets dygtigste entreprenørvirksomheder.

 

En idé kan først kaldes innovation, når den er ny, implementeret og skaber værdi. Arbejdet med at gøre gode idéer til gode løsninger giver dog værdi allerede før innovationen er færdigudviklet, da det udvikler relationer samt lysten og evnerne til at tænke nyt og udvikle ideer blandt vores medarbejdere. Innovation er derfor en vigtig del af vores fælles kultur, som understøtter, at vi når vores strategiske mål. Vi arbejder hele tiden på, at gøre de gode ideer til gode løsninger.

 

Læs vores Innovationspolitik for VAM her

 

 

Værdier i innovationsarbejdet

SAMARBEJDE

 

Samarbejde er centralt for innovation i VAM både blandt de involverede medarbejdere og i vores samarbejde med andre, der inddrages i innovationsprocessen.

 

Samarbejdet skal baseres på åbenhed og ansvarlighed for at innovationen kan lykkes.

NYTÆNKNING

 

Nytænkning er grundlæggende for vores evne til at lykkes både som virksomhed og i vores innovationsprocesser.

 

Nytænkningen kræver at både virksomhed og medarbejdere udviser mod og vilje til forandring i arbejdet med innovation.

Har du en god idé?

Til en ny service, et nyt produkt eller lignende?

Og vil du udvikle fremtidens løsninger sammen med os, så skriv til:

IDE@VAM.DK

Vi tager jævnligt idéerne op