Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ

 

 

VAM er certificeret inden for de internationale standarder:

  • Kvalitetsstyring (ISO 9001 : 2015)
  • Miljøledelse (ISO 14001 : 2015)
  • Arbejdsmiljøledelse (DS/ISO 45001 : 2018)

 

Vi arbejder derved systematisk med at effektivisere og dokumentere arbejdet med at forbedre virksomhedens processer, produkter og ydelser. Det betyder blandt andet, at vi arbejder med at sikre kvalitet i vores ydelser og produkter.

 

Certificeringen giver derfor vores kunder sikkerhed for, at:

  • Vores arbejde planlægges og udføres i henhold til de mest anerkendte internationale standarder for kvalitetsstyring.
  • Vi styrer arbejdet med løbende at forbedre vores praksis inden for kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse.
  • Vi arbejder dialogbaseret og samarbejdende, således at vi kan levere og leve op til gensidigt afstemte forventninger.

 

VAM vil opretholde certificeringen efter:

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
DS/ISO 45001 : 2018

 

KVALITET

 

VAM er autoriseret kloakmester ved DM&E Entreprenør & Kloakmestre – det er din garanti for kvalitet.

 

 

Politikker for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

 

Generelt for politikker

VAM’s politikker for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø skal være sammenhængende med og understøtte virksomhedens mission og værdier. Hertil kommer også vores løbende arbejde med virksomhedens vision, overordnede mål og strategier i hverdagen.

 

Vi har politikker indenfor følgende områder:

  • Kvalitetspolitik
  • Miljøpolitik
  • Arbejdsmiljøpolitik

 

Læs politikkerne her

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

 

Det er virksomhedens politik, at alle vores medarbejdere oplever et sikkert, sundt, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Endvidere at arbejdsmiljøforholdende sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

 

Læs mere om vores gode arbejdsmiljø her

 

Sikkerhedsreglerne skal overholdes

I praksis betyder det, at vi gør meget ud af sikkerheden. Vi overholder altid gældende regler lige fra brug af værnemidler til sikkerhedsprocedure for omgang med stoffer og materialer. Vores politik er, at når alle overholder reglerne, nedsættes risikoen for ulykker betydeligt, og giver derved en større sikkerhed for alle.

 

Informations- og Arbejdsmiljøhåndbog

For at sikre, at alle medarbejdere har fået den samme information vedrørende arbejdsmiljø- og sikkerhed, udleveres den interne “Informations- og Arbejdsmiljøhåndbog” til samtlige medarbejdere. Heri findes blandt andet sikkerhedsregler, beredskabsplan ved ulykke, sikkerhedsinstruktioner og anvisninger på, hvor man kan finde yderligere information.

 

Nye medarbejdere får endvidere gennemgået generelle sikkerhedsregler samt særlige sikkerhedsregler for maskiner og arbejdsprocedure.

 

PSS & APV

For at sikre vores høje sikkerhedsniveau bliver opretholdt og implementeret i virksomheden, er der på samtlige af VAM’s byggepladser en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Hvert 3. år udarbejdes der også en arbejdspladsvurdering (APV), hvori alle medarbejdere inddrages.

 

Mål med sikkerheden

Det er vores mål, at forblive en sikker og sund arbejdsplads, og udvikle og forbedre arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet således, at alle vores arbejder udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlig måde og derved – nul ulykker!

 

Sikkerhed & Samarbejde

 

VAM er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) og Arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Det betyder, at vi vil leve op til disse standarder samt vores egne mål for Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø. Det er derfor særligt vigtigt for os, at samarbejdet med andre virksomheder giver anledning til, at vi sammen kan leve op til standarderne på vores pladser og udvikle vores arbejde sammen.

 

I den anledning har vi udarbejdet en Folder om Sikkerhed og Samarbejde , som er en hjælp til de virksomheder og medarbejdere, der samarbejder med VAM. Folderen opstiller vores krav og påbud for arbejdet på vores pladser. Disse er gældende for vores egne medarbejdere såvel som for udefrakommende.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde om sikkerhed og sundhed!

Jesper_web

Kontakt

 

Jesper Vang Nielsen

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljøleder

2075 5420
jvn@vam.dk