Målsætning og strategi

MÅLSÆTNING & STRATEGI

 

Målsætninger og strategiplaner for VAM A/S tager udgangspunkt i virksomhedens mission og vision.

 

Mål i VAM

 

Vi har valgt de 3 vigtigste strategiske mål for VAM – de er konkrete, målbare og understøtter processen til, at vi når vores vision.

 

Kunder

En tilfredshedsgrad på 90 % – svarende til en meget høj kundetilfredshed

 

Medarbejdere

En arbejdsglæde på 80 % – svarende til en meget høj arbejdsglæde

 

Økonomi

  • 210/15/45 = En omsætning på 210 mio. kr.
  • 15 mio. kr. i overskud (resultat af primær drift)
  • En soliditet på minimum 45 %

 

Strategien i VAM

 

Strategiplanen er defineret ved tre strategispor, der sammen skaber den ”røde tråd” i strategiarbejdet og derved sikrer, at vi når vores opstillede mål. VAM A/S har følgende strategispor:

 

Kunder

Stort kundefokus, hvor VAM skal kende og forstå kundens krav og forventninger samt sikre den efterspurgte leverance, således at kunden altid oplever totalværdi.

 

Ledelse- og medarbejderudvikling

Ledelse i VAM skal betragtes som et fag og skal løbende udvikles med udgangspunkt i værdibaseret ledelse. Personlig- og faglig udvikling skal sikre opdaterede kompetencer, samt at vi fungerer som hele mennesker såvel fysisk som psykisk.

 

Intern effektivisering

Konstant fokus på optimering af vore interne arbejdsprocesser og systemintegration.

 

Til hver af ovenstående strategispor, er der udarbejdet handlingsplaner med delmål, som skal sikre, at vi når vores opstillede mål.

 

Med fokus på både den interne og den eksterne tilfredshedsgrad samt effektivisering, stiller det store krav til ledelse og til vores medarbejdere i hverdagen. Derfor skal vi hele tiden have fokus på uddannelse, faglige- og personlige udviklingsmuligheder og en ansvarlig, selvstyrende adfærd. Sidstnævnte er netop en del af målsætningen med projektet Empowerment.