Strategi

Strategispor i VAM

 

Vores strategiske fokus for VAM tager udgangspunkt i virksomhedens mission og vision. Vi har defineret tre strategispor, der sammen skaber den ”røde tråd” i vores strategiarbejde. Strategisporene skal sikre, at vi når vores opstillede mål gennem målrettede indsatser.

 

VAM har følgende tre strategispor:

 

EFFEKTIVISERING

VAM vil være en effektiv anlægsentreprenør, for at være konkurrencedygtig og have mulighed for udvikling.

 

MEDARBEJDERE

VAM skal udvikle ansvarsfulde, kompetente og motiverede medarbejdere, der er gode til at samarbejde.

 

FORRETNING

VAM skal udvikle og vækste kerneforretningen, så kundernes udfordringer løses meningsfuldt.

 

Til hver af ovenstående strategispor er der defineret målepunkter, konkrete indsatsområder med tilhørende handlingsplaner og delmål, der skal sikre, at vi når vores mål.

 

Med fokus på ovenstående strategi samt effektivisering både internt og eksternt, stiller det store krav til ledelse og til vores medarbejdere i hverdagen. Derfor skal vi hele tiden have fokus på uddannelse, faglige- og personlige udviklingsmuligheder og en ansvarlig, selvstyrende adfærd. Sidstnævnte er netop en del af målsætningen med projektet Empowerment.