Vision, mission og værdier

MISSION & VISION 

 

For at kunne opretholde en god virksomhed hvor vi kan udvikle os, har vi formuleret mission og vision for virksomheden.

Missionen beskriver vores eksistensberettigelse og Visionen udtrykker vores ambitiøse og fælles mål.

 

Mission 

VAM er leverandør af alle former for entreprenørarbejde – udført ved ordentlighed

 

Vision 

VAM er inviteret til at give bud på alle former for entreprenørarbejde i området mellem Djursland, Aarhus, Randers, Viborg, Silkeborg, Horsens, Vejle og Aalborg – fordi kunderne ved, at vi udfører opgaverne ved ordentlighed!

 

VORES VÆRDIER

 

Hos VAM er værdigrundlaget ikke bare fine ord på et stykke papir. I VAM gør vi ord til handling. Vores værdier kommer til udtryk, hver eneste dag, i den måde vi er sammen på internt og eksternt i virksomheden. For dig som kunde betyder det, at de værdier du finder nedenfor, er den måde du vil møde os i praksis. Med stor ansvarlighed, faglighed og respekt.

 

Det har vi i fællesskab formuleret til følgende adfærdssæt:

INTERNE VÆRDIER 

 

Ansvarlighed

 • Vi udviser tillid, respekt, omsorg og loyalitet overfor hinanden
 • Vi samarbejder og hjælper hinanden
 • Vi overholder de aftalte værdier

 

Fællesskabsånd

 • Vi udfører teamwork – og vi arbejder sammen som et hold
 • Vi anerkender hinanden for det arbejde vi udfører
 • Vi deltager i fællesskabet

 

Åbenhed

 • Vi har ligeværdig dialog
 • Vi kender vores ansvarsområde
 • Vi har åben information om virksomhedens forhold
EKSTERNE VÆRDIER

 

Faglighed

 • Vi tilbyder et højt niveau af kompetencer, som sikrer aftalt kvalitet
 • Vi gør anlægsarbejde til en tillidssag
 • Vi retter fejl og behandler reklamationer seriøst

 

Fleksibilitet

 • Vi er lydhøre overfor vore kunders ønsker
 • Vi er omstillingsparate og positive ved andre eller nye opgaver
 • Vi er alsidige og har hurtig responstid

 

Pålidelighed

 • Vi samarbejder med gensidig respekt
 • Vi har en klar og tydelig kommunikation
 • Vi overholder indgående aftaler

Læs mere om hvordan vore værdier påvirker vores forhold kunder og samarbejdspartnere her.