Referencer

Forsyning, Samarbejde

Separatkloakering og udvidelse af regnvandsbassin i Rønde

Bygherre:
Syddjurs Spildevand A/S
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Anlæggelse af stisystem
Jordarbejde
Klimasikring & LAR
Regnvandsbassiner
Separatkloakering
Forsyning

Totalentreprenør på nyt renseanlæg til Branderup Mejeri

Bygherre:
Tønder Forsyning A/S
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Betonarbejde
Brønde og ledninger
Bygningsarbejde
Dræn
Grundvandssænkning
Hegn
Jordarbejde
Terræn og befæstelsesarbejder
Byggeri & Industri

Nyt domicil for Bravida A/S i Brabrand

Bygherre:
Bravida A/S - VAM er underentreprenør for Enemærke & Petersen A/S
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beton
Jordarbejde
Kloak
Forsyning, Samarbejde

Vejle Østbyen, Sanering af ØsterBO, 1300 lejemål og forsyning

Bygherre:
Partnerskab med Vejle Spildevand og Boligforeningen ØsterBO
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2020-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Kloak (privat)
Kloakering i byområde
Mikrotunnelering
Offentlige

Opdatering af 5 genbrugsstationer

Bygherre:
Reno Djurs I/S
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Kloak
Opførelse af velfærdsfaciliteter
Forsyning

Separatkloakering Sdr. Onsild, etape 1

Bygherre:
Mariagerfjord Vand a/s
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2021-
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Pumpestation
Regnvandsbassiner
Separatkloakering
Byggeri & Industri

Nyt forrenseanlæg til procesvand

Bygherre:
Kronospan ApS
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
Betonarbejde
Bygningsarbejde
Jordarbejde
Maskinelle installationer
Projektering
Smedearbejde
Totalentreprenør
Byggeri & Industri

Byggeri af 215 boliger i Lisbjerg

Bygherre:
NREP med JCN Bolig som totalentreprenør
Rådgiver:
MOE A/S
Projektperiode:
2019-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Beton
Genbrugsmaterialer
Jordarbejde
Kloak
LAR
Forsyning, Offentlige

Byggemodning af Elmehøjen og Vistihøjen i Lisbjerg

Bygherre:
Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus og Aarhus Vand
Rådgiver:
Niras og EnviDan
Projektperiode:
2019-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Beton
Genbrugsmaterialer
Jordarbejde
Kloak
LAR
Byggeri & Industri, Forsyning

Etablering af vandindtag til sekundavand i Nye

Bygherre:
Tækker Group og Aarhus Vand
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2020
Kompetencer:
Bassinanlæg
Betonarbejde
Dræn
Filterbrønde
Jordarbejde
PE-svejsning
Vandindtag til sekundavand
Forsyning

Klimatilpasning og skybrudssikring

Bygherre:
Vejle Spildevand A/S
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
Kantsten- og belægningsarbejde
Klimatilpasning
Regnvandsledninger
Separatkloakering
Skybrudssikring
Forsyning

Etablering af filtermuldsbassin i Skødstrup

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2019
Kompetencer:
Diverse anlægsgartneropgaver
Græssåning
Jordarbejde
Rensning af regnvand
Rør- og kloakarbejde
Forsyning

Udbygning af Gilleleje Renseanlæg

Bygherre:
Gribvand Spildevand A/S
Rådgiver:
COWI / Rambøll
Projektperiode:
2019-2021
Kompetencer:
Betonarbejde
Bygningsarbejde
Elementarbejde
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Nedbrydning
Projektering
Smedearbejde
Totalentreprenør
Forsyning

Ulstrup – Regnvandsbassin

Bygherre:
Favrskov Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
3D maskinstyring
Anlægsgartnerarbejde
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Kloakledninger
Regnvandsbassiner
Forsyning

Søtorvet – pumpestation og tunnelering

Bygherre:
Silkeborg Forsyning
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
Forsyningsledninger
Omlægning af hovedkloakanlæg
Pumpestation
Spuns
Tunnelering
Forsyning

Vandpartner (OPP) – LAR-projekt i Hundslund

Bygherre:
Samn Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2016-2018
Kompetencer:
Adskillelse af regnvand/spildevand
Infiltrationsbrønde
Jordarbejde
LAR
Regnbede
Forsyning

Regnvandsbassin – oprensning af bundsediment

Bygherre:
Favrskov Forsyning
Projektperiode:
2018
Kompetencer:
Grønne områder
Miljøforbedring
Oprensning
Regnvandsbassiner
Offentlige

Udvidelse af Grenå Genbrugsstation

Bygherre:
Reno Djurs
Rådgiver:
Viggo Madsen
Projektperiode:
2018
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Kloak
Opførelse af velfærdsfaciliteter
Forsyning

Nedlægning af Trixanlæg, Tunø

Bygherre:
Samn Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Beton
Diverse ledningsarbejde
Kloak
Byggeri & Industri

OK tankstation i Sdr. Borup

Bygherre:
O.K.M.B
Rådgiver:
O.K.M.B
Projektperiode:
2015
Kompetencer:
Beton
Diverse ledningsarbejde
Kloak
Byggeri & Industri

Byggemodning Nannas Vænge, Hornslet

Bygherre:
DjursBo
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2014-2015
Kompetencer:
Åbne grøfter
Faskine
Nedsivningsbassin
Vandrender
Offentlige

Randers Kommune

Bygherre:
Veje og trafik
Rådgiver:
Veje og Trafik
Projektperiode:
2016-2021
Kompetencer:
Grusning
Saltning
Snerydning
Offentlige

Vinterbekæmpelse

Bygherre:
Randers Bolig 2014
Rådgiver:
Randers Bolig
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Grusning
Saltning
Snerydning
Byggeri & Industri

Drift- og vedligehold, Randers Spildevand

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
Randers Spildevand
Projektperiode:
2014-
Kompetencer:
Græsslåning af bassinanlæg
Byggeri & Industri

Drift- og vedligehold, DjursBo

Bygherre:
DjursBo
Rådgiver:
DjursBo
Projektperiode:
2014-
Kompetencer:
Anlægsgartner
Drift- og vedligehold
Byggeri & Industri

Drift- og vedligehold, Randers Bolig

Bygherre:
Randers Bolig
Rådgiver:
Randers Bolig
Projektperiode:
2010-
Kompetencer:
Anlægsgartner
Drift- og vedligehold
Byggeri & Industri

Adelgade, Stemannsgade, Garnisionsvej

Bygherre:
Møllevænget & Storgaarden v/ Randers Bolig
Rådgiver:
Randers Bolig
Projektperiode:
2015-
Kompetencer:
Viceværtarbejde
Byggeri & Industri

Drift- & vedligehold, Aarhus Universitetshospital

Bygherre:
Aarhus Universitetshospital
Rådgiver:
Aarhus Universitetshospital
Projektperiode:
2016-
Kompetencer:
Anlægsgartnerarbejde
Drift- og vedligehold
Byggeri & Industri

Vedligehold Randers, Langkastrup og Hadsund

Bygherre:
DLF Seeds
Rådgiver:
DLF Seeds
Projektperiode:
2016-
Kompetencer:
Græsslåning
Sprøjtning
Offentlige

Doktorparken i Randers

Bygherre:
Randers Kommune
Rådgiver:
Randers Kommune
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Vanding af træer
Offentlige

Randers Bolig afd. 23, Miljøforbedringen

Bygherre:
Randers Boligforening af 1940
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Græs
Hække
Legeplads
Stier
Træer
Offentlige

Etablering af legeplads, Doktorparken i Randers

Bygherre:
Randers Kommune
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Afløb
Bede
Legeplads
Stier
Offentlige

Omlægning af fodboldbaner i Randers

Bygherre:
Randers Kommune
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2014
Kompetencer:
Baneopbygning
Dræn
Græssåning
Jordarbejde
Rydningsarbejde
Offentlige

Etablering af Multibane, Vrå

Bygherre:
Østervrå Idræts- og kulturcenter
Rådgiver:
Tress
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Bundopbygning
Jordarbejde
Rydningsarbejde
Offentlige

Kunststofbane F. Vestergaards Gade, Aarhus

Bygherre:
Aarhus Kommune
Rådgiver:
LB Consult
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Baneopbygning
Belægningsarbejde
Dræn
Jordarbejde
Rydningsarbejde
Byggeri & Industri

19 Boliga Rosenvænget, Skødstrup

Bygherre:
Rosenvænget ApS
Rådgiver:
Gudnitz Arkitektfirma
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beton
Jordarbejde
Kloak
Forsyning

Nedlæggelse af renseanlæg samt nye pumpestationer Beder, Malling m.fl

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2016
Kompetencer:
Betonarbejde
Nedbrydning
Spildevandstransmissionsledninger
Byggeri & Industri

Etablering af fundamenter og terrængulv, Plutovej

Bygherre:
STENA Recycling A/S (Grenå)
Rådgiver:
Stokvad Rådgivende Ingeniører
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Betonarbejde
Jordarbejde
Opbrydningsarbejde
Offentlige

Randers Bolig afd. 23, Miljøforbedringen

Bygherre:
Randers Boligforening af 1940
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Altaner
Trappe
Forsyning

Pumpestationer i Mariager, Vive og Dania

Bygherre:
Mariagerfjord Vand
Rådgiver:
Krüger
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Anlægsgartner
Betonarbejde
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Spuns
Byggeri & Industri

Cykelværksted, Universitetshospitalet i Skejby

Bygherre:
Universitetshospitalet, Skejby Sygehus
Rådgiver:
Teknisk forvaltning
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Gulve
Vægge
Byggeri & Industri

Den Grønne Smaragd Etape II

Bygherre:
Dansk Boligbyg
Projektperiode:
2017
Kompetencer:
Støttemure
Trappe
Offentlige

Etablering af fjernvarme ved Lisbjerg Forbrænding

Bygherre:
Aarhus Kommune, AffaldVarme
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2014-2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Fjernvarmearbejde
Jordarbejde
Forsyning

Nedlæggelse af renseanlæg i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
Orbicon
Kompetencer:
Etablering af trykledning
Spildevandsledning
Byggeri & Industri

Renovering af fjernvarmenettet i Ebeltoft

Bygherre:
Rammeaftale med Ebeltoft Fjernvarme
Projektperiode:
2006-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Fjernvarme
Kloakledninger
Regnvandsledninger
Spuns
Offentlige

Etablering af fortorv i Odder

Bygherre:
Odder Kommune
Rådgiver:
Odder Kommune
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Jordarbejde
Kantsten- og belægningsarbejde
Byggeri & Industri

Renovering af området Ymersvej 27, Randers

Bygherre:
Randers Boligforening af 1940
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Anlægsgartnerarbejde
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Montering af inventar
Nedbrydning
Regnvandsledninger
Byggeri & Industri

Etablering af Feldballe Genbrugsstation

Bygherre:
Reno Djurs
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2015-2016
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Bundopbygning
Jordarbejde
Opførelse af velfærdsfaciliteter
Rydningsarbejde
Vejanlæg
Byggeri & Industri

Etablering af ny oplagsplads

Bygherre:
Confac
Rådgiver:
Confac
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beton
Bundopbygning
Jordarbejde
Regnvandsledninger
Byggeri & Industri

Opgradering af kloakledninger + ny faskine, TERMA

Bygherre:
Terma Aerostructures
Rådgiver:
Tri-Consult A/S
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Faskine
Regn- og spildevandsledninger
Byggeri & Industri

Etablering af ny oplagsplads

Bygherre:
Confac
Rådgiver:
Confac
Projektperiode:
2017
Kompetencer:
Bundopbygning
Jordarbejde
Regnvandsledninger
Byggeri & Industri

Trøjborgcenteret, Aarhus

Bygherre:
Junge Byg
Projektperiode:
2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Faskine
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Nedlæggelse af renseanlæg, etablering af pumpestationer i Beder m.fl.

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2016
Kompetencer:
Betonarbejde
Jordarbejde
Nedbrydning
Regn- og spildevandsledninger
Spuns
Forsyning

Renovering af Hørning Renseanlæg

Bygherre:
Skanderborg Forsyning
Projektperiode:
2015-2016
Kompetencer:
Anlægsgartner
Betonarbejde
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Rydningsarbejde
Byggeri & Industri

Gudenådalens Efterskole, Ulstrup

Bygherre:
Gudenådalens Efterskole
Rådgiver:
Sweco
Projektperiode:
2015-2017
Kompetencer:
Asfalt slidlag
Belægningsarbejde
Kantsten
Regn- og spildevandsledninger
Støttemure
Forsyning

Kloakseparering i Kolind

Bygherre:
Syddjurs Spildevand
Rådgiver:
Viggo Madsen
Projektperiode:
2014-2015
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Regn- og spildevandsanlæg Aarhus Kommune

Bygherre:
Rammeaftale i partnering med Aarhus Vand
Rådgiver:
VAM / totalentreprise
Projektperiode:
2010-2016
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Dobbelt pibebursting
Grundvandssænkning
Klimasikring & LAR
Regn- og spildevandsledninger
Regnvandsbassiner
Underboringer
Forsyning

Kloakseparering Ring, Auning og Øster Allling

Bygherre:
AquaDjurs
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2015-2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Pumpestation
Regn- og spildevandsledninger
Transmissionsledninger
Underboringer
Forsyning

Sanering af afløbssystemet, Gimming Etape II

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Bassinanlæg
Belægningsarbejde
Pumpestation
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Regnvandsbassin Pindstrup Bæk

Bygherre:
Syddjurs Spildevand
Rådgiver:
Monco
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Forsyning

Kloakering Vester Alling

Bygherre:
AquaDjurs
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Pumpestation
Regn- og spildevandsledninger
Transmissionsledninger
Underboringer
Forsyning

Separering Hvidsten Etape II

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Regn- og spildevandsledninger
Underboringer
Forsyning

Ledningsomlægninger ved Hobro Renseanlæg

Bygherre:
Mariagerfjord Vand
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Vejanlæg
Forsyning

Kloaksanering og separering, Pindstrup Etape S4

Bygherre:
Syddjurs Spildevand
Rådgiver:
Monco
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Krydsning af Onsild Å

Bygherre:
Mariagerfjord Vand og Hobro Fjernvarme
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Fjernvarme
Regn- og spildevandsledninger
Spuns
Forsyning

Kloakseparering Frivangsalle, Horsens

Bygherre:
Samn Forsyning
Rådgiver:
Samn Forsyning
Projektperiode:
2017-2018
Kompetencer:
Bassinanlæg
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Regn- og spildevandsledninger
Byggeri & Industri

Den grønne smaragd Etape II

Bygherre:
Dansk Boligbyg
Projektperiode:
2017
Kompetencer:
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Vejanlæg
Byggeri & Industri

Egå Møllevej, Egå

Bygherre:
Vorrevang Projekt Group ApS
Rådgiver:
Tri-Consult A/S
Projektperiode:
2014-2017
Kompetencer:
Jordarbejde
Øvrige forsyningsledninger
Regn- og spildevandsledninger
Vej- og fortorvsanlæg
Byggeri & Industri

Krekærtoften, Malling

Bygherre:
Aros Assets
Projektperiode:
2015
Kompetencer:
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Vejanlæg
Offentlige

Byggemodning Onsholtgårdsvej, Viby

Bygherre:
Aarhus Kommune
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2015
Kompetencer:
Jordarbejde
Øvrige forsyningsledninger
Regn- og spildevandsledninger
Vej- og fortorvsanlæg
Byggeri & Industri

Byggemodning Nannas Vænge, Hornslet

Bygherre:
DjursBo
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2014-2015
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Faskine
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Rammeaftale/partnering: Regn- og spildevandsanlæg

Bygherre:
Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning
Rådgiver:
VAM / totalentreprise
Projektperiode:
2016-2021
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Dobbelt pibebursting
Grundvandssænkning
Klimasikring & LAR
Regn- og spildevandsledninger
Regnvandsbassiner
Underboringer
Forsyning

Regn- og spildevandsanlæg i Ulstrup

Bygherre:
Rammeaftale i partnering med Favrskov Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2019
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Dobbelt pibebursting
Grundvandssænkning
Regn- og spildevandsledninger
Underboringer
Forsyning

Sanering af afløbssystem i Nordbyen, Randers

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2017-2018
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger