Referencer

Forsyning, Samarbejde

Separatkloakering og udvidelse af regnvandsbassin i Rønde

Bygherre:
Syddjurs Spildevand A/S
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Anlæggelse af stisystem
Jordarbejde
Klimasikring & LAR
Regnvandsbassiner
Separatkloakering
Forsyning

Totalentreprenør på nyt renseanlæg til Branderup Mejeri

Bygherre:
Tønder Forsyning A/S
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Betonarbejde
Brønde og ledninger
Bygningsarbejde
Dræn
Grundvandssænkning
Hegn
Jordarbejde
Terræn og befæstelsesarbejder
Forsyning, Samarbejde

Vejle Østbyen, Sanering af ØsterBO, 1300 lejemål og forsyning

Bygherre:
Partnerskab med Vejle Spildevand og Boligforeningen ØsterBO
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2020-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Kloak (privat)
Kloakering i byområde
Mikrotunnelering
Forsyning

Separatkloakering Sdr. Onsild, etape 1

Bygherre:
Mariagerfjord Vand a/s
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2021-
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Pumpestation
Regnvandsbassiner
Separatkloakering
Forsyning, Offentlige

Byggemodning af Elmehøjen og Vistihøjen i Lisbjerg

Bygherre:
Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus og Aarhus Vand
Rådgiver:
Niras og EnviDan
Projektperiode:
2019-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Beton
Genbrugsmaterialer
Jordarbejde
Kloak
LAR
Byggeri & Industri, Forsyning

Etablering af vandindtag til sekundavand i Nye

Bygherre:
Tækker Group og Aarhus Vand
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2020
Kompetencer:
Bassinanlæg
Betonarbejde
Dræn
Filterbrønde
Jordarbejde
PE-svejsning
Vandindtag til sekundavand
Forsyning

Klimatilpasning og skybrudssikring

Bygherre:
Vejle Spildevand A/S
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
Kantsten- og belægningsarbejde
Klimatilpasning
Regnvandsledninger
Separatkloakering
Skybrudssikring
Forsyning

Etablering af filtermuldsbassin i Skødstrup

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2019
Kompetencer:
Diverse anlægsgartneropgaver
Græssåning
Jordarbejde
Rensning af regnvand
Rør- og kloakarbejde
Forsyning

Udbygning af Gilleleje Renseanlæg

Bygherre:
Gribvand Spildevand A/S
Rådgiver:
COWI / Rambøll
Projektperiode:
2019-2021
Kompetencer:
Betonarbejde
Bygningsarbejde
Elementarbejde
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Nedbrydning
Projektering
Smedearbejde
Totalentreprenør
Forsyning

Ulstrup – Regnvandsbassin

Bygherre:
Favrskov Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
3D maskinstyring
Anlægsgartnerarbejde
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Kloakledninger
Regnvandsbassiner
Forsyning

Søtorvet – pumpestation og tunnelering

Bygherre:
Silkeborg Forsyning
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
Forsyningsledninger
Omlægning af hovedkloakanlæg
Pumpestation
Spuns
Tunnelering
Forsyning

Vandpartner (OPP) – LAR-projekt i Hundslund

Bygherre:
Samn Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2016-2018
Kompetencer:
Adskillelse af regnvand/spildevand
Infiltrationsbrønde
Jordarbejde
LAR
Regnbede
Forsyning

Regnvandsbassin – oprensning af bundsediment

Bygherre:
Favrskov Forsyning
Projektperiode:
2018
Kompetencer:
Grønne områder
Miljøforbedring
Oprensning
Regnvandsbassiner
Forsyning

Nedlægning af Trixanlæg, Tunø

Bygherre:
Samn Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Beton
Diverse ledningsarbejde
Kloak
Forsyning

Nedlæggelse af renseanlæg samt nye pumpestationer Beder, Malling m.fl

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2016
Kompetencer:
Betonarbejde
Nedbrydning
Spildevandstransmissionsledninger
Forsyning

Pumpestationer i Mariager, Vive og Dania

Bygherre:
Mariagerfjord Vand
Rådgiver:
Krüger
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Anlægsgartner
Betonarbejde
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Spuns
Forsyning

Nedlæggelse af renseanlæg i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
Orbicon
Kompetencer:
Etablering af trykledning
Spildevandsledning
Forsyning

Nedlæggelse af renseanlæg, etablering af pumpestationer i Beder m.fl.

Bygherre:
Aarhus Vand
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2016
Kompetencer:
Betonarbejde
Jordarbejde
Nedbrydning
Regn- og spildevandsledninger
Spuns
Forsyning

Renovering af Hørning Renseanlæg

Bygherre:
Skanderborg Forsyning
Projektperiode:
2015-2016
Kompetencer:
Anlægsgartner
Betonarbejde
Jordarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Rydningsarbejde
Forsyning

Kloakseparering i Kolind

Bygherre:
Syddjurs Spildevand
Rådgiver:
Viggo Madsen
Projektperiode:
2014-2015
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Regn- og spildevandsanlæg Aarhus Kommune

Bygherre:
Rammeaftale i partnering med Aarhus Vand
Rådgiver:
VAM / totalentreprise
Projektperiode:
2010-2016
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Dobbelt pibebursting
Grundvandssænkning
Klimasikring & LAR
Regn- og spildevandsledninger
Regnvandsbassiner
Underboringer
Forsyning

Kloakseparering Ring, Auning og Øster Allling

Bygherre:
AquaDjurs
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2015-2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Pumpestation
Regn- og spildevandsledninger
Transmissionsledninger
Underboringer
Forsyning

Sanering af afløbssystemet, Gimming Etape II

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Bassinanlæg
Belægningsarbejde
Pumpestation
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Regnvandsbassin Pindstrup Bæk

Bygherre:
Syddjurs Spildevand
Rådgiver:
Monco
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Grundvandssænkning
Jordarbejde
Forsyning

Kloakering Vester Alling

Bygherre:
AquaDjurs
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Pumpestation
Regn- og spildevandsledninger
Transmissionsledninger
Underboringer
Forsyning

Separering Hvidsten Etape II

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Regn- og spildevandsledninger
Underboringer
Forsyning

Ledningsomlægninger ved Hobro Renseanlæg

Bygherre:
Mariagerfjord Vand
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Vejanlæg
Forsyning

Kloaksanering og separering, Pindstrup Etape S4

Bygherre:
Syddjurs Spildevand
Rådgiver:
Monco
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Krydsning af Onsild Å

Bygherre:
Mariagerfjord Vand og Hobro Fjernvarme
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2017
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Fjernvarme
Regn- og spildevandsledninger
Spuns
Forsyning

Kloakseparering Frivangsalle, Horsens

Bygherre:
Samn Forsyning
Rådgiver:
Samn Forsyning
Projektperiode:
2017-2018
Kompetencer:
Bassinanlæg
Belægningsarbejde
Grundvandssænkning
Regn- og spildevandsledninger
Forsyning

Rammeaftale/partnering: Regn- og spildevandsanlæg

Bygherre:
Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning
Rådgiver:
VAM / totalentreprise
Projektperiode:
2016-2021
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Dobbelt pibebursting
Grundvandssænkning
Klimasikring & LAR
Regn- og spildevandsledninger
Regnvandsbassiner
Underboringer
Forsyning

Regn- og spildevandsanlæg i Ulstrup

Bygherre:
Rammeaftale i partnering med Favrskov Forsyning
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2019
Kompetencer:
Anlægsgartner
Belægningsarbejde
Dobbelt pibebursting
Grundvandssænkning
Regn- og spildevandsledninger
Underboringer
Forsyning

Sanering af afløbssystem i Nordbyen, Randers

Bygherre:
Randers Spildevand
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2017-2018
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Regn- og spildevandsledninger