Referencer

Offentlige

Opdatering af 5 genbrugsstationer

Bygherre:
Reno Djurs I/S
Rådgiver:
COWI
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Kloak
Opførelse af velfærdsfaciliteter
Forsyning, Offentlige

Byggemodning af Elmehøjen og Vistihøjen i Lisbjerg

Bygherre:
Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus og Aarhus Vand
Rådgiver:
Niras og EnviDan
Projektperiode:
2019-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Beton
Genbrugsmaterialer
Jordarbejde
Kloak
LAR
Offentlige

Udvidelse af Grenå Genbrugsstation

Bygherre:
Reno Djurs
Rådgiver:
Viggo Madsen
Projektperiode:
2018
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Betonarbejde
Jordarbejde
Kloak
Opførelse af velfærdsfaciliteter
Offentlige

Randers Kommune

Bygherre:
Veje og trafik
Rådgiver:
Veje og Trafik
Projektperiode:
2016-2021
Kompetencer:
Grusning
Saltning
Snerydning
Offentlige

Vinterbekæmpelse

Bygherre:
Randers Bolig 2014
Rådgiver:
Randers Bolig
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Grusning
Saltning
Snerydning
Offentlige

Doktorparken i Randers

Bygherre:
Randers Kommune
Rådgiver:
Randers Kommune
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Vanding af træer
Offentlige

Randers Bolig afd. 23, Miljøforbedringen

Bygherre:
Randers Boligforening af 1940
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Græs
Hække
Legeplads
Stier
Træer
Offentlige

Etablering af legeplads, Doktorparken i Randers

Bygherre:
Randers Kommune
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016-2017
Kompetencer:
Afløb
Bede
Legeplads
Stier
Offentlige

Omlægning af fodboldbaner i Randers

Bygherre:
Randers Kommune
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2014
Kompetencer:
Baneopbygning
Dræn
Græssåning
Jordarbejde
Rydningsarbejde
Offentlige

Etablering af Multibane, Vrå

Bygherre:
Østervrå Idræts- og kulturcenter
Rådgiver:
Tress
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Bundopbygning
Jordarbejde
Rydningsarbejde
Offentlige

Kunststofbane F. Vestergaards Gade, Aarhus

Bygherre:
Aarhus Kommune
Rådgiver:
LB Consult
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Baneopbygning
Belægningsarbejde
Dræn
Jordarbejde
Rydningsarbejde
Offentlige

Randers Bolig afd. 23, Miljøforbedringen

Bygherre:
Randers Boligforening af 1940
Rådgiver:
Reeholm & Bredahl
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Altaner
Trappe
Offentlige

Etablering af fjernvarme ved Lisbjerg Forbrænding

Bygherre:
Aarhus Kommune, AffaldVarme
Rådgiver:
Niras A/S
Projektperiode:
2014-2016
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Fjernvarmearbejde
Jordarbejde
Offentlige

Etablering af fortorv i Odder

Bygherre:
Odder Kommune
Rådgiver:
Odder Kommune
Projektperiode:
2016
Kompetencer:
Jordarbejde
Kantsten- og belægningsarbejde
Offentlige

Byggemodning Onsholtgårdsvej, Viby

Bygherre:
Aarhus Kommune
Rådgiver:
Orbicon
Projektperiode:
2014-2015
Kompetencer:
Jordarbejde
Øvrige forsyningsledninger
Regn- og spildevandsledninger
Vej- og fortorvsanlæg