Referencer

Forsyning, Samarbejde

Søtorvet – pumpestation og tunnelering

Bygherre:
Silkeborg Forsyning
Rådgiver:
EnviDan
Projektperiode:
2018-2019
Kompetencer:
Forsyningsledninger
Omlægning af hovedkloakanlæg
Pumpestation
Spuns
Tunnelering