Referencer

Forsyning, Samarbejde

Separatkloakering og udvidelse af regnvandsbassin i Rønde

Bygherre:
Syddjurs Spildevand A/S
Projektperiode:
2021-2022
Kompetencer:
Anlæggelse af stisystem
Jordarbejde
Klimasikring & LAR
Regnvandsbassiner
Separatkloakering
Forsyning, Samarbejde

Vejle Østbyen, Sanering af ØsterBO, 1300 lejemål og forsyning

Bygherre:
Partnerskab med Vejle Spildevand og Boligforeningen ØsterBO
Rådgiver:
NIRAS
Projektperiode:
2020-2022
Kompetencer:
Belægningsarbejde
Beplantning
Kloak (privat)
Kloakering i byområde
Mikrotunnelering